10 tips för ökad lönsamhet

Utan lönsamhet, inget företag. Men hur ökar man sin lönsamhet? Här är 10 tips som hjälper dig på vägen.

1. Bestäm dig

Bestäm dig för varför du vill att företaget ska bli mer lönsamt. När du bestämt dig kan du hitta argument för att göra de förändringar som krävs. Gör dig beredd på att det kommer att krävas en förändringsprocess för att nå dit du vill.

2. Få med personalen på resan

Skapa förståelse för företagets utmaningar och mål genom att ha personliga samtal med samtliga anställda. Prata om arbetssituationen, lönebilden och de utvecklingsmöjligheter som finns. Genom att få ”alla med på resan” ökar chanserna till ökad lönsamhet.

3. Bygg ett bra team

Det räcker inte att ha rätt personer omkring dig. Lägg energi på att svetsa samman medarbetarna och skapa en vi-känsla. Tänk på att medarbetare som mår bra också presterar bra.

4. Sätt tydliga mål

Sätt upp ett tydligt mål på vilken lönsamhetsnivå som är rimlig och känns rätt för ditt företag. Jämför gärna med liknande bolag.

5. Skapa en strategi

Ta fram en inköps- och försäljningsstrategi. Följ den fullt ut och våga vara tuff.

6. Analysera och utvärdera

Ta dig tid att analysera utvecklingen och vad du kan göra både på kort och lång sikt för att ditt företag ska kunna nå ökad lönsamhet.

7. Förbättra likviditeten

Korta ner betaltiden. Genom att trimma faktureringsrutinerna och korta betaltiden från 30 till 20 dagar kan du förbättra likviditeten avsevärt.

8. Följ upp och agera

Säkerställ att redovisningen är väl uppbyggd så att du kan följa dina uppsatta mål. När du börjar mäta och agera utifrån resultatet kan du få stor effekt.

9. Jobba med marginalerna

Kanske kan du höja priset på en vara eller tjänst? Kanske kan du också förhandla till dig ännu bättre inköpspriser?

10. Sälj dina fakturor

Sälj dina fakturor i slutet av året. På så sätt får du in pengar på kontot samtidigt som du förbättrar företagets ekonomi inför det nya året.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och ditt företag? Hör av dig till oss!