6 av 10 tvingas skicka påminnelser

Varje månad skickar 6 av 10 företag ut betalningspåminnelser, något som kostar både tid och pengar.

Hanteringen av betalningspåminnelser tar upp mycket tid och resurser hos nordiska företag. En undersökning med 619 små- och medelstora företag visar att över 60 procent av företagen tvingas skicka ut påminnelser varje månad.

"Över 60 procent av alla företag tvingas skicka ut påminnelser varje månad."

För de flesta företag handlar det om enstaka betalningspåminnelser, men för nästan vart tredje bolag rör det sig om betydligt fler. Undersökningen visar att det blir allt vanligare att fakturor inte betalas i tid, vilket ställer till problem, speciellt för små- och medelstora företag.

Mer än var tredje företag som deltagit i undersökningen anger att de skickar i väg fler än fem betalningspåminnelser varje månad och närmare tolv procent att de tvingas skicka fler än tio påminnelser.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och ditt företag? Hör av dig till oss!