Varför är det lönsamt att outsourca fakturauppföljning?

Fakturering är en färskvara som bör göras löpande för bästa resultat och för att öka sannolikheten för att pengarna kommer in i tid, men tyvärr är detta lågt prioriterat hos många företag. Varför är det så och vilka konsekvenser kan det få för ditt bolags likviditet?

Vi pratar ofta med företag som tycker att fakturering kan vara både svårt och tidskrävande, och för de som erbjuder timbaserade tjänster är det ofta utmanande att fakturera då summan av timmarna ska spegla leveransen. Dessa faktorer kombinerat med en hektisk vardag, gör att företag prioriterar andra huvuduppgifter och skjuter fram faktureringen.

För att hjälpa dig och ditt företag på vägen har vi samlat våra sex bästa tips för att få upp faktureringen på agendan igen, och kanske kommer tipsen leda till att arbetet känns enklare och roligare? Genom att överlåta fakturauppföljning och inkasso till en professionell partner kan du fokusera på dina huvudsakliga uppgifter som du får betalt för. Vi har verktyg och system för att ditt företag ska få en sundare ekonomi och bättre likviditet. Axactor effektiviserar detta arbetet genom en kombination av automatik och god kundupplevelse.

People 009

Våra sex bästa tips för fakturering

1. Fakturera löpande

Vårt allra bästa tips är att fakturera så fort du har utfört ett arbete eller sålt en vara. Många glömmer eller väljer att vänta med faktureringen till månadsskiftet, något som ofta blir stressigt och kan kännas jobbigt. Dessutom ökar det sannolikheten att glömma utlägg eller andra kostnader som skulle vara med på fakturan. Genom att fakturera löpande ökar du företagets likviditet och förhindrar att du fakturerar med förlust.

2. Se till att du har korrekta uppgifter

Uppdatera din databas med priser och kundinformation löpande. Då säkerställer du att du får rätt pris för varan/tjänsten, och att fakturan kommer fram till rätt mottagare.

3. Specificera fakturan

Se till att specificera fakturan så tydligt som möjligt. Det blir då lättöverskådligt för mottagaren och du slipper få onödiga frågor tillbaka, som bokstavligen tar både tid och pengar.

4. Använd dig av e-faktura

De allra flesta företag har möjlighet att ta emot e-fakturor, och genom att använda detta säkerställer du att fakturan kommer rakt in i kundens system.

5. Bli inte kundens bank

Många företag slutar upp som kundens «bank», och det är mycket ogynnsamt för din likviditet. Genomsnittlig kredittid bör vara så låg som möjligt då det alltid är en fördel att få in pengarna så fort som möjligt. I Europa är den genomsnittliga kredittiden 44 dagar. I praktiken kommer vi ofta i kontakt med företag som har betydligt fler dagar i kredittid, och därmed en hög andel av utestående fordringar som i sin tur påverkar företagets likviditet negativt.

6. Ha bra rutiner för fakturauppföljning och inkasso

Tyvärr kommer alla någon gång ha kunder som inte betalar, oavsett hur goda kundrelationer eller rutiner du har. Som en del av ditt företags fakturauppföljning bör du därför ha bra rutiner för fakturauppföljning och inkasso. Arbetet bör överlämnas till en professionell partner som har rätt kompetens och system för att hantera detta korrekt. Med Axactor som samarbetspartner kommer dina fakturor bli prioriterade och ditt företag få bättre likviditet, samtidigt som du bevarar ditt företags goda renommé.

Vill du komma igång med den sista delen av dina goda faktureringsrutiner? Allt du behöver göra är att skicka över dina ärenden till oss.

Kontakta oss gärna för mer information!