Asuinhuoneiston vuokrasopimus – mitä ottaa huomioon?

Mitä tulisi tietää ennen asunnon vuokraamista? Kerromme tässä artikkelissa vuokrasopimuksesta ja asioista, jotka on syytä huomioida ennen sen solmimista.

Mikä on vuokrasopimus?

Vuokrasopimus on osapuolten kesken sovittu kirjallinen sopimus, jossa sovitaan vuokrauksen periaatteista. Vuokrasopimus on molempien osapuolten oikeusturvan kannalta tärkeä laatia aina kirjallisena ennen vuokrauksen alkua.

Vuokrasopimus voidaan laatia niin asunhuoneiston tai liikehuoneiston vuokrauksesta kuin esimerkiksi auton vuokrauksestakin.

Nordic 011

Tutustu vuokrausta koskevaan lainsäädäntöön ennen sopimuksen allekirjoittamista:

Mitä tulisi huomioida ennen vuokrasopimuksen laatimista?

Vuokralaisen maksukyvyn varmistaminen

Vuokraukseen liittyy aina riski, koska maksua on harvoin mahdollista ottaa etukäteen. Näin ollen vuokralaisen maksukyky kannattaa varmistaa aina etukäteen tarkistamalla, onko vuokralaisella maksuhäiriömerkintöjä.

Maksukyvyn varmistamiseen on olemassa luottotietopalveluja, joiden ominaisuudet ja hinnoittelut voivat toki erota toisistaan. Yksinkertaisimmillaan luottotietojen tarkistus onnistuu nopeasti ja edullisesti.

Vuokrattavan kohteen tai irtaimiston kunto

Ennen sopimusta on tärkeää varmistua myös siitä, ettei osapuolten näkemykset vuokrattavan kohteen kunnosta poikkea toisistaan. Esimerkiksi asuntoa vuokrattaessa on syytä kirjata yhteisesti ylös, mikäli asunnossa on sellaisia jälkiä, jotka eivät kuulu tavanomaisen kulumisen piiriin. Tällöin ei tule vuokrasuhteen päättyessä erimielisyyttä siitä, ovatko kyseiset jäljet vuokralaisen aiheuttamia.

Mitä tietoja vuokrasopimuksessa tulisi olla?

Osapuolten tiedot

Sopimukseen on hyvä kirjata osapuolten nimet, henkilötunnukset (jos kyseessä on yksityishenkilöt), y-tunnukset (jos kyseessä on yritykset), osoitteet ja muut yhteystiedot (esimerkiksi sähköposti ja puhelinnumero).

Vuokrakohde tai vuokrattava asia

Minkä irtaimen esineen tai huoneiston vuokrauksesta kyseisellä vuokrasopimuksella sovitaan?

Vuokranmaksuehdot (summa, eräpäivä)

Minkälaisesta vuokrasta on sovittu, milloin ja kuinka usein vuokraa maksetaan?

Vuokrasopimuksen kesto

Onko vuokrasopimus laadittu toistaiseksi voimassaolevaksi vai onko kyseessä määräaikainen vuokrasopimus?

Takuuvuokran suuruus

Ovatko osapuolet sopineet takuuvuokrasta? Kuinka suuri se on?

Muut osapuolten kesken sovitut oikeudet ja velvollisuudet

Mikäli kyse on irtaimiston vuokrauksesta, on tärkeää sopia missä kunnossa vuokrattu irtaimisto palautetaan. Esimerkiksi auton vuokrauksen osalta sovitaan usein, että auto palautetaan tankattuna.

Mikäli kyse on esimerkiksi mökin vuokrauksesta, voidaan sopia lämmitykseen tai pihan hoitoon liittyvistä asioista.

Osapuolten allekirjoitukset

On myös tärkeää, että vuokrasopimuksesta löytyy molempien osapuolten allekirjoitukset. Jos osapuolena on yritys, tulisi yrityksen puolesta allekirjoittavalla henkilöllä olla nimenkirjoitusoikeus yhtiön puolesta. Mikäli osapuolena taas on alaikäinen henkilö, tulee allekirjoitus olla huoltajalta.