Asunnon vuokraus

Miksi vuokralaisen luottotiedot kannattaa tarkistaa ennen vuokrasopimuksen laatimista? Mitä muuta kannattaa huomioida asuinhuoneistoa vuokrattaessa? Kerromme tässä artikkelissa asioista, jotka vuokranantajan on syytä tietää ennen sopimuksen solmimista.

Luottotietojen tarkistus

Vuokralaisen luottotietojen tarkistus on syytä tehdä aina ennen vuokrasopimuksen laatimista. Tarkistamalla vuokralaisen maksukyvyn etukäteen, voit nopeasti ja edullisesti pienentää riskiä siitä, että vuokranmaksussa tulee ongelmia tulevaisuudessa.

Luottotietojen tarkistuksesta aiheutuvat kulut voi lisäksi ilmoittaa verotuksessa vuokraukseen liittyvinä kuluina ja tätä kautta tarkistaminen on vuokranantajalle vielä hieman edullisempaa.

Luottotietojen tarkistusta varten tarvitaan vuokralaisen yksilöintitieto, joka on yksityisen henkilön kohdalla henkilötunnus. Mikäli vuokralaiseksi on tulossa yritys, tarvitaan kyseinen yrityksen y-tunnus.

Luottotietojen tarkistus onnistuu luottotietopalvelun avulla. Palvelun kautta saa välittömästi tiedot vuokralaisen mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä, joten tarkistus on helppo tehdä esimerkiksi allekirjoitushetkellä.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti ja sen pohjana kannattaa käyttää valmiita pohjia, jotta voi varmistua siitä, että sopimuksella on ainakin kaikki pakolliset tiedot ja sen myötä sopimus on lain mukainen. Vuokrasopimukseen voi toki tehdä vielä yhteisesti sovittuja lisäyksi, joiden tulee olla lain mukaisia.

Takuuvuokra

Takuuvuokra on eräänlainen vakuus, jonka vuokralainen maksaa vuokranantajalle siltä varalta, että vuokran maksun osalta tulee ongelmia tulevaisuudessa. Takuuvuokrasta on vapaaehtoinen osapuolten kesken sopima maksu, joka on tavallisesti 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa.

Mikäli takuuvuokran käytölle ei ole tarvetta, tulee vuokranantajan palauttaa maksettu takuuvuokra sopimuksen päättymisen jälkeen.

Vuokra

Vuokra on asunnon vuokrauksesta maksettava korvaus, jonka suuruus määritellään vuokranantajan ja vuokralaisen kesken. Vuokra sovitaan tavallisesti maksettavaksi kerran kuukaudessa vuokrasopimuksella mainittuna päivänä.

Vuokranmaksun valvonta

Vuokranmaksun säännöllinen valvonta on tärkeää, jotta voidaan tarvittaessa reagoida mahdollisiin maksuongelmiin.

Vuokran korotus

Vuokran osalta voidaan sopimuksella sopia myös siitä, minkä ehtojen täyttyessä vuokranantaja voi korottaa vuokraa. Tällainen tilanne tulee vastaan esimerkiksi silloin, jos vuokra on sidottu esimerkiksi elinkustannusindeksiin.

Sopimuksessa on tärkeää määritellä myös erikseen vuokran tarkistuspäivä.

Vuokran perintä

Asunnon vuokraukseen liittyy aina riski siitä, ettei vuokralainen maksa vuokraa sovitusti. Tällöin vuokranantajan on syytä reagoida nopeasti asiaan ja lähettää vuokralaiselle maksumuistutus. Mikäli vuokranantajan omat huomautustoimet eivät saa aikaan maksua, kannattaa olla pikaisesti yhteydessä perintätoimistoon asian osalta.

Vuokrasopimuksen purku

Vuokrasopimus voidaan molempien osapuolten puolesta purkaa asuinhuoneiston vuokralain ehtojen ja määräysten mukaisesti.

Tyypillisesti sopimuksen purkuperusteena pitää olla jokin toisen osapuolen tekemä sopimusrikkomus.

Vuokralaisen irtisanominen

Vuokralaisen irtisanominen on lain mukaan myös mahdollista ja irtisanomisaika riippuu vuokrasuhteen kestosta ja on siis suoraan määritelty laissa.

Vuokralaisen häätö

Mikäli vuokranantajan omat huomautustoimet tai perintätoimiston perintätoimet eivät johda velkojen maksuun tai mikäli vuokralainen ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja, voi vuokranantaja hakea myös häätöä vuokralaiselle.

Asunnon alivuokraus

Asunnon alivuokraus tarkoittaa tilannetta, jossa vuokralainen vuokraa osan vuokraamastaan asunnosta eteenpäin alivuokralaiselleen.

Alivuokrauksen osalta noudatetaan samaa lainsäädäntöä kuin tavanomaisessa vuokrasuhteessakin.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että alivuokralainen vastaa omasta vuokran maksustaan vuokralaiselle ja vuokralainen taas vastaa koko vuokraamansa osuuden vuokran maksusta vuokranantajalle. Näin ollen mikäli alivuokralainen ei maksa osuuttaan vuokrasta, tulee vuokralaisen joka tapauksessa hoitaa omat velvoitteensa vuokranantajalle.

Vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

Vuokralainen vastaa lain mukaisesti vuokranantajalle aiheuttamistaan vahingoista. On kuitenkin tärkeä huomata, ettei vuokralainen ole vahingonkorvausvastuussa tavanomaisesta kulumasta, joka on aiheutunut ajan kuluessa asunnon tavanomaisen käytön seurauksena.