Mikä on eräpäivä?

Laskun eräpäivällä tarkoitetaan sitä päivää, jolloin maksusuoritus on viimeistään tehtävä. Rahan ei siis tarvitse olla velkojan käytettävissä vielä eräpäivänä, mutta lasku on kuitenkin todistettavasti maksettava viimeistään eräpäiväksi merkittynä päivänä. Yritysten välisessä kaupankäynnissä osapuolet voivat sopia eräpäivän määräytymisestä yhdessä, kun taas kuluttaja-asiakkaalle suunnatussa laskutuksessa on tarkasti noudatettava lakia.

Kuinka monta päivää laskun päiväyksen ja eräpäivän välillä on oltava?

Laskut on lähetettävä asiakkaalle siten, että hänelle jää kohtuullisesti aikaa tarkistaa laskun oikeellisuus ja esittää mahdolliset huomautukset laskuttajalle.

Kuluttajaviraston mukaan kohtuullinen aika kuluttaja-asiakkaalle lähetetyn laskun päiväyksestä eräpäivään on vähintään 14 päivää. Perustellusta syystä eräpäivä voi olla jo aiemmin, esimerkiksi tilanteessa, jossa maksu olisi tullut tehdä jo kaupantekohetkellä, mutta osapuolet sopivatkin pidemmästä maksuehdosta.

Alkaako viivästyskorko juosta heti eräpäivästä?

Viivästyskorko alkaa juosta eräpäivän jälkeistä päivästä, ja vain siitä suorituksen osasta, joka on viivästynyt. Viivästyskoron maksuvelvollisuudesta on ilmoitettava jo laskussa tai siitä on muuten sovittava kaupantekohetkellä.

Milloin lasku on maksettava, jos eräpäivästä ei ole sovittu?

Jos eräpäivästä ei ole sitovasti ennalta sovittu, on lasku maksettava viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun velkoja on saatavaansa vaatinut. Vaatimuksen voi tehdä esimerkiksi lähettämällä laskun asiakkaalle tai ilmoittamalla siitä suullisesti. Myös viivästyskorko alkaa juosta 30 päivää vaatimisen jälkeen.

Entä jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä?

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, asiaan kannattaa reagoida nopeasti ja lähettää velalliselle maksumuistutus maksamattomasta laskusta. Maksumuistutuksen voi lähettää itse tai vaihtoehtoisesti antaa asian perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto huolehtii muistutuksen lähettämisen lisäksi myös lain mukaisen viivästyskoron perinnästä.

Miten nopeasti eräpäivän jälkeen voi lähettää muistutuslaskun?

Muistutuksen avoimesta laskusta voi lähettää milloin vain, mutta kulullisen maksumuistutuksen voi lähettää kuluttaja-asiakkaalle vasta, kun eräpäivästä on kulunut 14 päivää. Yritysten välillä on voitu sopia poikkeavasta toimintatavasta ja on yleistä, että maksumuistutus voidaan lähettää yritykselle jo viikon kuluttua eräpäivästä.

Voiko muistutuslaskun eräpäivä olla heti?

Muistutuksen eräpäivä voi olla heti, mutta käytännössä seuraavan perimistoimen kuluttaja-asiakkaalle voi tehdä vasta, kun muistutuksen päiväyksestä on kulunut 14 päivää. Suositeltavaa onkin merkitä muistutukseen eräpäiväksi 14 päivää päiväyksestä ja ilmoittaa myös mahdollisesta perintään siirtämisestä.

Voiko laskun eräännyttää jouluna tai muuna pyhäpäivänä?

Laskun voi eräännyttää myös pyhäpäivänä, mutta käytännössä eräpäiväksi tällaisessa tilanteessa määräytyy pyhää seuraava arkipäivä. Näin toimitaan, jos eräpäivä osuu arkilauantaille, pyhäpäivälle, itsenäisyys- tai vapunpäivälle tai joulu- tai juhannusaatolle.