Mitä on jälkiperintä?

Jälkiperintä on yksi perintäprosessin mahdollisista vaiheista. Jälkiperintään siirrytään, kun perinnän onnistuminen lähiaikoina on epätodennäköistä esimerkiksi velallisen huonon maksukyvyn tai jopa ulosotossa todetun varattomuuden vuoksi.

Miksi jälkiperintä?

Jälkiperinnän tarkoitus on huolehtia siitä, ettei saatava pääse vanhenemaan. Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisesti velallisen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja tilanteen parannuttua jatkamme aktiivisia perintätoimenpiteitä.

Tarkoittaako jälkiperintä perinnän päättymistä?

Meiltä tiedustellaan ajoittain, päättyykö varsinainen perintä, kun saatavan perintä siirtyy jälkiperintään. Perintätoimet eivät toki lopu, vaan velallisen maksukyvyn kehittymistä seurataan säännöllisesti. Kun todennäköisyys velan perinnän onnistumiseen kasvaa, tavanomaisia perintätoimia jatketaan jälleen.

Kannattaako saatavaa periä jälkiperinnässä?

Velan perintä jälkiperinnässä on ehdottomasti kannatettavaa. Jälkiperinnän ansiosta velkojan oikeus saatavaan säilyy, eikä velka pääse vanhenemaan. Näin velallisen taloudellisen tilanteen parannuttua velkojalla on edelleen mahdollisuus kotiuttaa saatavansa.

Lisäksi on syytä muistaa, että maksamattomalle velalle kertyy viivästyskorkoa myös koko jälkiperintäprosessin aikana aina siihen asti, kunnes koko avoin pääoma on maksettu.