Perustietoa laskuista

Lasku on myyjän ostajalle tekemä paperinen tai sähköinen tosite siitä, mitä ostaja on ostanut ja miten ostajan tulisi maksaa sovittu hinta esimerkiksi kyseisestä tuotteesta tai palvelusta.

Laskun muotovaatimukset

Laskulle on lainsäädännössä määritelty tarkkoja muotovaatimuksia, joiden mukaiset asiat tulee aina ilmoittaa asiakkaalle toimitetussa laskussa. Osapuolten keskinäisten epäselvyyksien välttämiseksi laskuun kannattaa tarvittaessa lisätä myös täydentäviä tietoja.

Laskussa olisi hyvä mainita esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Laskun päiväys
  • laskun numero tai muu tunnistetieto, jolla lasku voidaan yksilöidä
  • Myyjän tiedot (nimi, yhteystiedot, y-tunnus)
  • Myytyjen tuotteiden tai palveluiden erittelyt sekä kappalemäärät
  • Myytyjen tuotteiden tai palveluiden hintaerittely, joista tulee lain mukaisesti käydä ilmi myös veroton hinta, veron määrä sekä verollinen hinta
  • Sovellettava maksuehto
  • Maksun eräpäivä

Laskun eräpäivä

Laskussa tulee olla selkeästi ilmoitettu päivä, jolloin lasku pitää viimeistään suorittaa velkojalle. Viimeisestä mahdollisesta maksupäivästä käytetään nimeä eräpäivä.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on velkojalla oikeus vaatia lain mukaiseen viivästyskorkoon, jota kertyy aina siihen saakka, kunnes avoin lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

Miten lasku voidaan lähettää?

Lasku voidaan toimittaa asiakkaalle monella eri tavalla. Mikäli lasku tehdään kaupantekohetkellä, on mahdollista antaa lasku asiakkaalle käteen. Yleensä lasku kuitenkin lähetetään asiakkaalle, jolloin erilaisia laskutustapoja on esimerkiksi e-lasku, sähköpostilasku, verkkolasku, sekä laskun lähettäminen kirjeitse.

Laskun toimitustapa ja käytettävä laskutusosoite olisi hyvä sopia osapuolten kesken ennen laskun luomista, jotta vältytään mahdollisilta epäselvyyksiltä.

Asiakkaan maksukyvyn varmistaminen ennen laskutusta

Laskulle myyntiin liittyy aina kohtuullinen luottotappioriski, jota voi pienentää varmistamalla asiakkaan maksukyvyn ennen laskutusta. Maksukyvyn varmistaminen käy nopeasti ja edullisesti tarkistamalla asiakkaan luottotiedot. Mikäli asiakkaalla on jo ennestään maksuhäiriömerkintöjä, on mahdollista, että laskun maksun osalta voi tulla ongelmia.

Laskun maksaminen

Lasku tulee maksaa toimitettujen ohjeiden mukaisesti velkojan ilmoittamalle pankkitilille lisäämällä mahdollisesti laskussa ilmoitettu tarkentava maksun kohdistustieto eli viitenumero, jonka avulla velkoja voi kohdistaa saadun maksusuorituksen oikeaan laskuun kirjanpidossaan.

Hyvityslasku

Hyvityslasku on lasku, jolla voidaan hyvittää jokin tietty osa laskusta. Tällaisia osittaisia hyvitystilanteita voi olla esimerkiksi silloin, kun ostaja on reklamoinut tuotteen tai palvelun laadusta ja tästä johtuen osapuolet ovat neuvotelleen hinnanalennuksen.

Vaihtoehtoisesti hyvityslaskulla voidaan hyvittää koko lähetetty lasku. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa lasku on lähtenyt virheellisesti tai virheellisillä tiedoilla.

Koontilasku

Koontilasku tarkoittaa sellaista laskua, johon on koottu ja eritelty kaikki kyseisellä asiakkaalla avoimena olevat laskut. Koontilaskusta käy ilmi kaikkien eriteltyjen laskujen tiedot (esimerkiksi laskun päiväykset, summat ja eräpäivät)

Koontilaskua voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, joissa asiakas pyytä erittelyä avoimista laskuistaan.

Laskun osamaksu

Mikäli laskua ei pysty hoitamaan kokonaisuudessaan sovittujen ehtojen mukaisesti eräpäivään mennessä kannattaa olla yhteydessä velkojaan ja selvittää osamaksun mahdollisuutta, ennen kuin velkoja on ehtinyt käynnistää huomautus- ja perintätoimet asian osalta.

Maksamattomasta laskusta huomauttaminen

Mikäli asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, velkojan kannattaa reagoida nopeasti asiaan ja muistuttaa asiakastaan laskun maksusta.

Velkoja voi lähettää maksumuistutuksen itse tai antaa asian perintätoimiston hoidettavaksi, jotta huomautustoimet hoituvat säädettyjen lakien ja määräysten mukaisesti.

Laskun perintä

Mikäli laskua ei makseta huomautuksista huolimatta, velkojan kannattaa siirtää lasku perintätoimistolle perintätoimia varten.

Perintätoimisto huolehtii tehokkaasta laskun perinnästä säädettyjen lakien ja määräysten mukaisesti.

Laskutuslisä

Laskutuslisää voidaan yleisesti periä vain, mikäli kuluttaja valitsee poikkeavan laskutustavan eli esimerkiksi silloin, kun asiakas pyytää paperilaskua kotiin normaalin sähköpostilaskun sijasta. Ehtona on lisäksi, että kuluttajan tulee voida valita ainakin yksi maksuton laskutusvaihtoehto kulullisen paperilaskun sijasta. Lisäksi mahdollisesta laskutuslisästä tulee sopia ja ilmoittaa jo etukäteen.

Laskutuslisän suuruutta arvioidessa tulee muistaa, että laskutuslisän avulla on tarkoitus kattaa tavanomaiset laskun lähettämisestä aiheutuneet kulut.