Mikä on luottotappio?

Luottotappio on myyjälle syntyvä tappio, kun avoimeen laskuun tai velkaan ei saada suoritusta velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi.

Milloin luottotappiokirjauksen voi tehdä?

Toimitamme velkojalle luottotappiosuosituksen esimerkiksi silloin, jos perintää on tehty jonkin aikaa ja vaikuttaa siltä, että perinnän onnistuminen lähiaikoina on epätodennäköistä. Lisäksi luottotappiosuositus tehdään, jos velallinen ajautuu maksukyvyttömyysmenettelyyn eli konkurssiin, velkasaneeraukseen tai yksityishenkilön velkajärjestelyyn.

Miten vuosittaisten luottotappioiden määrää voi pienentää?

Luottotappioiden määrään vaikuttaa liiketoiminnan muoto ja toimiala. Velkoja voi vaikuttaa myös omalla tekemiselläänkin vuosittain syntyvien luottotappioiden määrään.

Organisaation on tärkeä huolehtia siitä, että saatavien hallinnan prosessit ovat kunnossa ja olemassa jo valmiiksi sovitut toimintatavat, mikäli laskuun ei saada suoritusta omien huomautusten jälkeen. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä olla yhteydessä perintätoimistoon, joka huolehtii avoimen saatavien perinnästä velkojan puolesta. On tärkeää huomata, että perinnän onnistumiseen vaikuttaa paljon myös se, kuinka nopeasti maksamaton lasku siirretään perintätoimistolle. Tehokkaalla ja valmiiksi suunnitellulla prosessilla saadaan luottotappioden määrä laskemaan.

Merkittävänä keinona luottotappioiden välttämisessä on myös asiakkaan maksukyvyn tarkistus ennen luoton myöntämistä. Maksukyvyn varmistamiseen on olemassa erilaisia luottotietopalveluita, joiden avulla tarkistus onnistuu nopeasti ja vaivattomasti. On syytä huomata, että tarkistusta ei kannata tehdä pelkästään uusien asiakkaiden kohdalla, vaan myös säännöllisin väliajoin varmistaa vanhojen asiakkaan maksukyky ennen uuden luoton myyntiä.

Lisäksi jokaisen yrityksen tulisi sopia yhteisesti noudatettavasta luottopolitiikasta, jossa sovitaan siis yleiset ehdot luotolla myyntiin. Yhteisten sääntöjen lisäksi organisaation tulisi huolehtia siitä, että jokainen organisaation jäsen myös noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Luottopolitiikan avulla luottotappioiden määrät hallintaan

Yrityksen on tärkeä luoda säännöt siihen, miten luottoa myönnetään. Näistä säännöistä käytetään yleisesti nimeä luottopolitiikka, joka tarkoittaa sitä, että nämä ohjeet on kirjattu ylös ja niitä noudatetaan koko organisaation kohdalla.

Säännöissä voi olla esimerkiksi kirjattuna se, missä tilanteissa asiakkaalle myönnetään luottoa ja missä tilanteessa luotolla ei myydä, vaan vaaditaan esimerkiksi asiakkaalta ennakkomaksu. Luottopolitiikassa voidaan määritellä myös esimerkiksi asiakaskohtaisia luottorajoja, joilla rajoitetaan luottotappioriskiä tuotteita tai palveluita myytäessä.

Mikäli organisaatiossa ei ole määritelty laajempaa luottopolitiikkaa niin yleensä tätä pohditaan yksittäisten tapausten kohdalla viimeistään siinä vaiheessa, kun asiakas tilaa uusia tuotteita tai palveluita, vaikka edellinen lasku on erääntynyt ja edelleen maksamatta.