Luottotietojen tarkistus

Luottotietojen tarkistus on vaivaton ja nopea tapa varmistaa esimerkiksi asiakkaan tai vuokralaisen maksukyky ja näin edullisesti pienentää luottotappioriskiä.

Miten asiakkaan tai vuokralaisen luottotiedot voi tarkistaa?

Luottotietojen tarkistaminen onnistuu helposti markkinoilla olevien luottotietopalveluiden avulla. Ennen tarkistusta on syytä kuitenkin tutustua voimassa olevaan lainsäädäntöön ja selvittää, mitä luottotietojen tarkistaminen maksaa.

Asiakkaan luottotietojen tarkistus

Asiakkaan luottotiedot kannattaa tarkistaa ennen laskulle myyntiä. Tätä kautta voi helposti ja edullisesti pienentää luottotappioriskiä. Luottotietojen tarkistamiseen vaaditaan yritykselle myydessä asiakkaan y-tunnus sekä kuluttajalle myydessä asiakkaan henkilötunnus.

Vaikka kyseessä olisi vanha yhteistyökumppani, kannattaa asiakkaan maksukyky tarkistaa säännöllisin väliajoin uudelleen. On mahdollista, että asiakkaan maksuvalmius muuttuu ja tällöin säännöllisen tarkistuksen avulla vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Vuokralaisen luottotietojen tarkistus

Vuokralaisen luottotiedot kannattaa tarkistaa ennen vuokrasopimuksen laatimista. Näin voi helposti varmistua vuokralaisen maksukyvystä ja tätä kautta pienentää huomattavasti riskiä siihen, että vuokran maksun osalta tulee ongelmia tulevaisuudessa.

Huomionarvoista on myös, että vuokralaisen luottotietojen tarkistamisesta vuokranantajalle aiheutuvat kulut ovat verovähennyskelpoisia.

Mikäli vuokran maksun osalta tulee ongelmia luottotietojen tarkistuksesta huolimatta, kannattaa maksamattomista vuokrista huomauttaa vuokralaista tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa huomautustoimet ja perintä ammattimaiselle perintätoimistolle, joka suorittaa vuokran perintää annettujen lakien ja määräysten mukaisesti.

Mitä luottotietojen tarkistaminen maksaa?

Luottotietopalveluiden hinnoittelut voivat erota toisistaan ja ennen palvelun käyttöönottoa onkin syytä selvittää palvelun todelliset kustannukset. Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi kyselykohtaisista maksuista, palvelun aloitusmaksusta sekä mahdollisista vuosimaksuista, joiden määrät vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.

Osa palveluntarjoajista perii maksun kyselyä suoritettaessa kun taas osa palveluista toimii niin, että lasku suoritetuista kyselyistä tulee myöhemmin sovitun aikataulun mukaisesti.

Kyselykohtaisiin hintoihin vaikuttaa myös se, onko kyselyn kohteena yritys vai yksityishenkilö. Yksityishenkilön luottotietojen tarkistaminen on tavallisesti hieman edullisempaa kuin yrityksen luottotietojen tarkistaminen. Myös saatujen tulosten laajuus vaikuttaa kyselykohtaisiin hintoihin. On mahdollista kysyä myös yritysasiakkaista esimerkiksi laajempaa analyysia, joka luonnollisesti maksaa hieman enemmän kuin yksinkertainen kysely, jossa ilmoitetaan ainoastaan asiakkaan aktiivisten maksuhäiriömerkintöjen määrä.

Mitä jos laskua ei makseta luottotietojen tarkistuksesta huolimatta?

Luottotietojen tarkistus ei itsessään takaa, että asiakas tai vuokralainen maksaa sovitut maksut ajallaan. Kuitenkin varmistamalla asiakkaan tai vuokralaisen maksukyvyn etukäteen voi ainakin huomattavasti pienentää luottotappioriskiä myydessään esimerkiksi palveluita tai tuotteita laskulla. Mikäli maksua ei tule eräpäivään mennessä voi velkoja lähettää itse maksumuistutuksen asiakkaalleen tai vuokralaiselleen. Vaihtoehtoisesti velkoja voi myös ottaa yhteyttä ammattimaiseen perintätoimistoon, joka huolehtii maksumuistutuksen toimittamisesta asiakkaalle velkojan puolesta.

Mikäli maksua ei huomautustoimista huolimatta kuulu, kannattaa saatavan perintätoimet viimeistään siirtää ammattimaiselle, luotettavalle ja tehokkaalle perintätoimistolle.

Perinnän ulkoistaminen perintätoimistollle on vaivaton tapa säästää oman henkilöstön aikaa tuottavampiin työtehtäviin ja samalla nopeuttaa myyntisaamisten kiertonopeutta. Lisäksi perintätoimistolla on käytössään enemmän keinoja sekä kokemusta saatavien perinnästä ja tätä kautta on mahdollisuus päästä nopeammin ja vaivattomammin hyvään lopputulokseen. Mikäli velallisella ei ole maksukykyä suorittaa koko avointa velkaa kerralla pystyy perintätoimisto sopimaan ja valvomaan tehokkaasti sovitun maksusuunnitelman noudattamista.

Omien luottotietojen tarkistus

Lakiin perustuen luonnollisella henkilöllä tulee olla oikeus tarkistaa mitä ja minkälaisia tietoja hänen luottorekisteriinsä on merkitty ja kenelle näitä tietoja on luovutettu kuluneen vuoden aikana. Omien luottotietojen tarkistuksen voi tehdä luottotietoyhtiöiden kautta. Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä on esimerkiksi Bisnode Finland ja Suomen Asiakastieto Oy.