Mikä on maksuehto?

Maksuehto määrittää maksuajankohdan eli laskun tai maksun eräpäivän.

Maksuehto kuluttajille

Kuluttajalle tulee varata kohtuullinen aika tarkistaa laskun aiheellisuus ja tiedot. Tästä johtuen kuluttajan kohdalla sovelletaan kuluttaja-asiamiehen linjaamaa vähintään kahden viikon aikaa eli tyypillisesti 14 vuorokauden maksuehtoa.

Maksuehto yrityksille

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista määrittelee lain mukaiset enimmäispituuden maksuehdoille. Lain mukaisesti maksuehto saa lähtökohtaisesti olla enintään 30 päivää. Kuitenkin maksuehto voi olla pidempi, jos asiasta sovitaan osapuolten kesken esimerkiksi asian erityisluonteen vuoksi.

Maksuehto: HETI

Joissain perintäkirjeissä maksua vaaditaan maksettavaksi heti, koska silloin maksu on jo myöhässä.

Lisäksi tulee huomata, että perintäkirjeessä ilmoitettu summa viivästyskorkoineen on laskettu aina kyseiselle päivälle. Näin ollen maksun viivästyessä perintäkirjeen saamisen jälkeen myös kertyvän viivästyskoron määrä muuttuu viivästyskorkolain mukaisesti, eikä perintäkirjeessä ilmoitettu summa ole enää ajantasainen.

Edellä mainitusta johtuen, avoin lasku kannattaakin maksaa heti perintäkirjeen saavuttua tai vaihtoehtoisesti olla yhteydessä perintäkirjeen lähettäneeseen perintätoimistoon maksun sopimiseksi.

Maksuehtolaki

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista eli niin sanottu maksuehtolaki määrittelee hankintayksiköiden tai elinkeinoharjoittajien maksuehdosta, kun edellä mainitut tahot suorittavat maksuja vastikkeena saamastaan tuotteesta tai palvelusta.

Laissa hankintayksiköillä tarkoitetaan esimerkiksi julkisoikeudellisia laitoksia tai valtioiden ja kuntien viranomaisia.

Ohjeistuksia ja lainsäädäntöä maksuehtoasioista

Kuluttaja-asiamiehen linjaus maksamisesta ja laskutuksesta kkv.fi-palvelussa

Lue lisää

Ajantasainen laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista Finlex.fi-palvelussa

Lue lisää

Ajantasainen korkolaki viivästyskorkoasioista Finlex.fi-palvelussa

Lue lisää