Mikä on maksumuistutus?

Maksumuistutus tai maksukehotus on velkojan tai velkojan asiamiehenä toimivan tahon toimittama kirjallinen ilmoitus siitä, että laskua ei ole maksettu sovitusti eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta käy ilmi, mihin avoimeen laskuun kyseinen huomautus liittyy. Maksumuistutuksessa on lisäksi ohjeet, joiden avulla maksamattoman saatavan voi maksaa.

Kuka voi lähettää maksumuistutuksen?

Maksumuistutuksen lähettää tavallisesti velkoja itse tai esimerkiksi velkojan asiamiehenä toimiva perintätoimisto. Mikäli asiakas ei reagoi velkojan ensimmäiseen omaan maksuhuomautukseen, kannattaa viimeistään silloin olla yhteydessä perintätoimistoon, joka huolehtii laskun perinnästä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Milloin maksumuistutuksen voi lähettää?

Kuluttajalle maksumuistutuksen saa lähettää piankin laskun erääntymisen jälkeen. Kirjallisesta maksumuistutuksesta voi vaatia enintään 5 euron maksumuistutuskulun kuitenkin vain, jos saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Yritykselle maksumuistutuksen voi lähettää heti laskun erääntymisen jälkeen. Tarkkaa ajankohtaa ei ole määritelty erikseen perintälaissa. Tavallisesti maksumuistutus lähetetään yritykselle noin 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Voiko maksumuistutuksesta vaatia lisäkulua?

Lain mukaan velkoja voi vaatia velalliselta perinnästä aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut. Kuluttajalle lähetystä maksumuistutuksesta voi lain mukaan vaatia enintään 5 euron huomautuskulun.

Maksumuistutuksen sisältö

Maksumuistutuksessa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

  • Velkojan nimi ja osoite
  • Velkojan muut yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten
  • Asiakkaan nimi ja osoite
  • Saatavan peruste
  • Eriteltynä saatavan pääoma, viivästyskorko sekä mahdolliset maksumuistutuskulut
  • Vaadittu kokonaissumma
  • Kenelle, miten ja milloin saatava maksetaan
  • Velkojan tilinumero

Viivästyskoron vaatiminen maksumuistutuksella

Velkojalla on oikeus vaatia lain mukaista viivästyskorkoa, mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä. Näin ollen siis jo maksumuistutuksella voi vaatia myös lain mukaista viivästyskorkoa. Useat laskutusohjelmat laskevatkin viivästyskoron määrän automaattisesti maksumuistutukselle.

Kannattaako maksumuistutus lähettää?

Vastaus on yksinkertainen: kyllä.

Maksumuistutus on helppo ja nopea tapa kertoa asiakkaalle, että laskulle ei ole saatu suoritusta. On tilanteita, jossa alkuperäinen lasku ei välttämättä olekaan tavoittanut asiakasta. Kirje on voinut esimerkiksi hävitä postissa tai saatavaan saattaa liittyä jokin epäselvyys, jonka maksumuistutus tuo ilmi.

Toisaalta maksumuistutusten lähettämisellä ja selkeillä laskutusprosesseilla voidaan nopeuttaa saatavien kiertonopeutta merkittävästi. Saatavien kiertonopeuden kannalta onkin tärkeä huolehtia siitä, että maksumuistutukset lähetään pian eräpäivän jälkeen.

Aiheutuuko maksumuistutuksesta maksuhäiriömerkintä?

Maksumuistutuksen lähettämisestä ei vielä aiheudu maksuhäiriömerkintää. Mikäli lasku on kuitenkin jäänyt maksamatta, kannattaa maksumuistutuksen saatuaan reagoida nopeasti asiaan ja maksaa avoin lasku ohjeiden mukaisesti. Perinnän edetessä uhka maksuhäiriömerkintään kasvaa ja lisäksi aiheutuneiden perintäkulujen määrä nousee.

Mikäli avointa laskua ei pysty suorittamaan kokonaisuudessaan, kannattaa olla yhteydessä velkojaan ja tiedustella mahdollisuutta maksuohjelmaan.

Entä jos asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksen jälkeen?

Mikäli asiakas ei reagoi maksumuistutukseen maksamalla avointa laskua tai olemalla yhteydessä ja neuvottelemalla esimerkiksi maksuaikataulusta, asiaan kannattaa reagoida pikaisesti ja olla yhteydessä perintätoimistoon. Perinnän onnistumisen kannalta on tärkeää, että maksamattoman laskun perintätoimet aloitetaan mahdollisimman pian erääntymiseen jälkeen.

Entä jos lasku on maksettu ennen maksumuistutuksen saamista?

Joskus voi käydä niin, että maksu on maksettu ennen maksumuistutuksen saamista. Tällaisia tilanteita varten maksumuistutuksella on erilliset toimintaohjeet ja tällöin kannattaakin olla yhteydessä velkojaan ja selvittää, mistä sekaannus johtuu. On mahdollista, että maksusta on puuttunut viitenumero ja tämän vuoksi maksun kohdistaminen ei ole onnistunut. On myös esimerkiksi mahdollista, että suoritus on maksettu virheellisesti väärälle tilille.