Mikä on DSO?

Lyhenteellä DSO on monia mahdollisia selityksiä, mutta käyttöpääoman ja erityisesti myyntisaatavien hallinnan yhteydessä se muodostuu sanoista Days Sales Outstanding. Mutta mitä tämä DSO ja sen pituus tarkoittavat?

Myyntisaatavien kiertoaika

Days Sales Outstanding (DSO) on yrityksen käyttöpääoman hallintaan liittyvä mittari, joka kertoo, kuinka monta päivää yritys joutuu keskimäärin odottamaan maksua laskuihinsa. Lukema lasketaan vain laskulle tehdystä myynnistä, ei esimerkiksi käteiskauppaan pohjautuvasta liiketoiminnasta.

Mikäli yritys käyttää laskuillaan aina maksuehtoa 30 päivää netto, DSO-luvun voisi ajatella olevan 30 päivää. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Huomattava osa laskuista nimittäin maksetaan myöhässä ja näin ollen DSO on kyseisellä yrityksellä mitä todennäköisimmin reilusti yli 30 päivää. Seuraavassa selvitämme, mitä tietoja DSO-luvun laskemiseen tarvitaan.

Days Sales Outstanding (DSO) -laskukaava

DSO on usein melko helppo laskea, kunhan vain tiedetään kaksi yrityksen talouslukua halutun pituiselta tarkasteluajanjaksolta. Nämä tiedot ovat:

  • taseessa oleva myyntisaamisten määrä
  • laskulle tehdyn myynnin määrä kyseisellä ajanjaksolla

Taseen myyntisaamiset kertovat, kuinka paljon yrityksellä on kyseisellä ajanhetkellä avoimia saatavia eli laskuja, joihin ei vielä ole saatu suoritusta. Tämä määrä jaetaan tarkasteluajanjaksolla tehdyn laskutuksen kokonaismäärällä. Jakolaskun tulos kerrotaan vielä tarkastelujakson päivien lukumäärällä, jolloin saadaan vastaus kysymykseen: kuinka monta päivää yritys joutuu keskimäärin odottamaan maksua laskuihinsa?

DSO = (myyntisaamisten määrä / laskutuksen määrä) * tarkastelujakson pituus päivinä

Asiaa voidaan vielä havainnollistaa esimerkin avulla. Kuvitellaan yritys, joka tekee kaiken liikevaihtonsa laskutukseen perustuen ja käyttää järjestäen laskuillaan maksuehtoa 30 päivää netto. Yrityksen liikevaihto oli viimeisimmällä tilikaudella 12 miljoonaa euroa ja taseessa oli 1,3 miljoonaa euroa myyntisaamisia.

Yksinkertaistaen voitaisiin väittää, että yritys joutuu odottamaan maksua laskuihinsa 30 päivää, koska maksuehto on aina sama. Jos kuitenkin laskemme DSO-luvun lähtötietoihin perustuen, saamme oikeamman kuvan myyntisaatavien sitomasta pääomasta. Jaamme siis myyntisaatavat laskutuksen kokonaismäärällä ja kerromme tuloksen tarkastelujakson pituudella (tässä tapauksessa vuosi, 365 päivää).

DSO = (1,3 miljoonaa euroa / 12 miljoonaa euroa) * 365 päivää = 39,5 päivää

Vaikka maksuehtona olisi 30 päivää netto, niin maksua saatetaan joutua odottamaan paljon sitä pidempään. Tässä esimerkissä raha tulee tilille keskimäärin vasta noin 40 päivän kuluttua. Myyntisaamisiin sitoutuu siis pääomaa huomattavasti pidemmäksi aikaa kuin ensisilmäyksellä uskoisi. Tällä sitoutuneella pääomalla on kustannus, jonka määrittää kunkin yrityksen pääoman rakenne ja tuottovaatimus.

Miten lyhentää maksuviiveitä?

Myyntisaatavien rahoittaminen lienee tunnetuin keino nopeuttaa myyntisaatavien kiertonopeutta. Mikäli esimerkkimme yritys päättäisi ryhtyä faktoroimaan laskunsa, niin myyntisaatavat saataisiin kotiutettua alle viikossa nykyisen 40 päivän sijaan. Tällaista järjestelyä harkittaessa pitää toki puntaroida luottoriskiä mutta myös saatavarahoituksen kustannusta suhteessa myyntisaataviin sitoutuvan pääoman kustannukseen.

Myös maksuehtojen alueella voidaan tehdä tuntuvia parannuksia. Esimerkkimme yritys ei toimi kovin rationaalisesti käyttäessään järjestäen samaa maksuehtoa, 30 päivää netto. Tietyille asiakasryhmille voi ja kannattaa käyttää olennaisesti lyhyempiä maksuehtoja ja turvata saatavansa esimerkiksi ennakkomaksuilla, jos asiakkaalla on maksuhäiriömerkintöjä tai tapana maksaa myöhässä. Lisäksi myyntisaatavia voidaan kotiuttaa aikaistetusti esimerkiksi tarjoamalla kassa-alennuksia nopeille maksajille.

Saatavien perinnässä kannattaa myös olla proaktiivinen ja nopea. Tärkeiden laskujen perään kannattaa soittaa jo ennen maksuajankohtaa ja varmistaa asiakkaalta, että laskussa ei ole mitään epäselvää ja että se tulee maksettua eräpäivään mennessä. Myöhässä oleviin suorituksiin on ehdottoman tärkeää reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muistuttamalla asiakasta. Perintätoimeksiannon kanssa ei myöskään pidä viivytellä, sillä perintätoimiston käyttö ei suinkaan katkaise asiakassuhdetta, vaan palauttaa löystyneen maksukulttuurin takaisin raiteilleen.

Perinnässä olevat myyntisaamiset rasittavat osaltaan tasetta ja sitovat pääomaa, jolle olisi parempaakin käyttöä. Tietyissä tapauksissa voi olla mahdollista myydä tällaiset saatavat perintäyhtiölle, jolloin oman taseen rakenne tervehtyy ja pääomaa voidaan suunnata paremmin tuottavaan liiketoimintaan.

Myyntisaatavien kiertonopeutta voidaan näin ollen parantaa useilla eri tavoilla. Pienikin lyheneminen DSO-luvussa tarkoittaa sitoutuneen pääoman vapautumista, kustannussäästöjä, riskien pienemistä sekä parantunutta kassavirtaa ja likviditeettiä.

Haluatko tietää, mitä me voimme tehdä myyntisaamisten kiertonopeudelle? Ota yhteyttä, niin jutellaan!