Mitkä asiat vaikuttavat perinnän onnistumiseen?

Asiakkaamme tiedustelevat meiltä usein ennen perintätoimien käynnistämistä, millä todennäköisyydellä perintä tuottaa tulosta. Olemme koonneet tähän muutamia perinnän onnistumiseen vaikuttavia asioita.

Onko velkoja tarkistanut asiakkaan maksukyvyn ennen luoton myöntämistä?

Asiakkaan maksukyvyn tarkistus ennen luotonantoa on yksi tärkeimmistä tekijöistä velkojan kokonaisriskin hallinnan kannalta. Mikäli asiakkaalla ei ole maksukykyä luotonannon hetkellä, on hyvin mahdollista, ettei tilanne ole parempi perintätoimien aikana.

Onko velkoja huolehtinut ennen perintää siitä, että velallinen on saanut asianmukaisen maksumuistutuksen?

Mikäli saatavan eräpäivästä on kulunut aikaa ennen perintätoimien aloittamista, on tärkeää, että velkoja on itse huomauttanut velallista maksamattomasta saatavasta. Maksumuistutuksen lähettäminen on tärkeä osa saatavien hallinnan prosessia ja tarvittaessa tämä hoituu myös perintätoimiston kautta.

Kuinka vanhasta saatavasta on kyse?

Perinnän kannalta oleellista on myös saada toimeksiantoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä enemmän aikaa kuluu alkuperäisestä eräpäivästä perinnän alkuun, sitä haastavampaa on myös perinnän onnistuminen.

Molempien osapuolten oikeusturvan kannalta on tärkeää, että esimerkiksi laskutushetkeen voidaan vielä palata ja muistella mahdollisesti sitä, miten mikäkin pieni yksityiskohta sovittiin. Jos aikaa on kulunut esimerkiksi jo useita kuukausia, niin osa sovituista asioista voi helposti unohtua ja silloin mahdollisen reklamaation selvittelykin on aina paljon haastavampaa.

Onko kyse toistuvaissaatavasta, jolloin uutta velkaa erääntyy säännöllisesti lisää?

Maksamattoman vuokrasaatava on hyvä hyvä esimerkki toistuvaissaatavasta. Toistuvaissaatavalla tarkoitetaankin siis sellaista saatavaa, jota kertyy säännöllisesti lisää.

Kaikkien osapuolten kannalta tilanteen tekee haastavaksi se, että vanha jo erääntynyt velka tulee suorittaa velkojalle samalla, kun syntyy uuttakin velkaa. Näin esimerkiksi maksuohjelmaa sovittaessa on tärkeää keskustella vuokralaisen kanssa siitä, että vuokralaisen maksuvara riittää maksuohjelman mukaisen lyhennyksen lisäksi myös uuden vuokran maksuun.