Mikä on myyntireskontra?

Myyntireskontra on kirjanpidon osa, johon listataan yrityksen myyntisaamiset eli lähetetyt myyntilaskut. Myyntireskontrasta löytyvät siis avoimet, eräpäivää odottavat laskut sekä jo erääntyneet, maksamattomat laskut.

Mihin myyntireskontraa hyödynnetään

Myyntireskontran avulla yrityksen maksuvalvonta on helppoa ja nopeaa. Aktiivisella maksuvalvonnalla ja sitä seuraavilla muistutustoimilla pystytään nopeuttamaan saatavien kiertonopeutta ja tätä kautta myös luottotappioiden määrä pienenee.

Lisäksi myyntireskontraa voidaan hyödyntää esimerkiksi myynnin seuraamiseen ja maksujen tarkistamiseen.

Maksamattomista laskuista huomauttaminen

Maksamattomista laskuista kannattaa muistuttaa nopeasti eräpäivän jälkeen ja tehokkaimmin tämä tapahtuu lähettämällä erillinen maksumuistutus. Maksumuistutus on tehokas tapa kertoa asiakkaalle, ettei kyseiseen laskuun ole tullut vielä suoritusta ja avoin summa tulisi maksaa pikaisesti. On syytä huomioida, että velkojalla on oikeus maksun viivästyessä myös lain mukaiseen viivästyskorkoon, joka kannattaa vaatia maksumuistutuksella.

Velkoja voi huolehtia maksumuistutuksen lähettämisestä itse tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa asian perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimiston hoitaessa maksuhuomautustoimet velkoja voi luottaa siihen, että huomautustoimet hoidetaan tehokkaasti ja samalla noudattaen säädettyjä lakeja ja määräyksiä.

Myyntireskontrassa olevien maksamattomien laskujen siirto perintään

On mahdollista, että asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksen jälkeenkään. Tällöin kannattaa reagoida heti ja olla viimeistään tässä vaiheessa yhteydessä perintätoimistoon. Perinnän onnistumisen kannalta on tärkeää, että perintätoimet päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksien havaitsemisen jälkeen.

Yksinkertaisimmillaan laskun saa siirrettyä perintään suoraan laskutusohjelman myyntireskontrasta. Näin ollen perintään siirto onnistuu nopeasti ja vaivattomasti

Luottotappioksi kirjattavien myyntilaskujen siirto pois myyntireskontrasta

Mikäli perintätoimista huolimatta laskuun ei saada suorituksia, joudutaan lasku kirjaamaan luottotappioksi. Tällöin kyseinen lasku poistuu myös myyntireskontrasta.

Yleensä perinnän epäonnistumisen syynä on velallisen varattomuus tai esimerkiksi velallisyrityksen konkurssi. Luottotappioriskiä voidaan pienentää tarkistamalla asiakkaan luottotiedot ennen laskulle myyntiä.