Passiivirekisteri

Passiivirekisteröinti tulee ajankohtaiseksi, kun velallinen on todettu varattomaksi ulosottoviraston toimesta. Mutta mitä tällä passiivirekisteröinnillä ja passiivirekisteröinnin uudistamisella oikein tarkoitetaan?

Mikä passiivirekisteri on?

Ulosottoviranomainen antaa aina ulosoton esteestä varattomuustodistuksen. Ulosottoasian vireilläolo päättyy varattomuustodistuksen antamiseen, mikäli velalliselta ei löydetä ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta. Normaalisti varattomaksi toteamisen jälkeen ulosottovirasto ei tee varsinaisia aktiivisia perintätoimia kyseisen saatavan eteen. Ulosottoviranomainen ei siis tällöin etsi aktiivisesti omaisuutta velalliselta.

Ulosottoasia voidaan kuitenkin siirtää hakijan eli velkojan pyynnöstä passiivirekisteriin varattomaksi toteamisen jälkeen. Passiivirekisterissä olevan saatavan hyväksi ei tehdä aktiivisia perintätoimia, mutta sille kertyy tilityksiä, mikäli velalliselta ulosmitataan esimerkiksi veronpalautuksia. Tämän vuoksi passiivirekisteröinti kannattaa, vaikka varattomuuseste olisikin annettu.

Ulosottoviranomainen vastaa passiivirekisterin seurannasta

Saatavalle ei kerry suorituksia passiivirekisteröinnin aikana. Mikäli velalliselta kuitenkin saadaan ulosmitattua tuloa, siirtyy ulosottoasia uudelleen aktiiviseksi. Ulosottoviranomainen vastaa passiivirekisterin seurannasta. Ulosottoviranomaisen täytyy aina tarkistaa saatavan määrä velkojalta, ennen kuin hän voi tilittää varoja passiivisaatavan suorittamiseksi. Ulosotto lähettää hakijalle passiivirekisteriasian saldotiedustelun, mikäli saatavalle on tulossa suoritus. Saatavalle kertyy viivästyskorkoa käräjäoikeuden velkomustuomion mukaisesti myös passiivirekisteröinnin aikana.

Miten voin hakea passiivirekisteröintiä?

Saatavan passiivirekisteröintiä pyydetään ulosottohakemuksessa. Ulosottohakemus laaditaan sen jälkeen, kun avoimena olevista veloista on saatu velkomustuomio käräjäoikeudesta. Me huolehdimme puolestasi myös passiivirekisteröintipyynnöstä aina, kun laadimme ulosottohakemuksen. Passiivirekisteröintiä voi pyytää myös myöhemmin asian vireilläolon aikana.

Ainoastaan suppean ulosoton aikana ei voida hakea saatavalle passiivirekisteröintiä. Passiivirekisteröinnin uudistamisesta peritään erillinen viranomaismaksu.

Milloin passiivirekisteröinti päättyy?

Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen antamispäivämäärästä, minkä jälkeen ulosottoasia on uudistettava uudistushakemuksella, mikäli asia halutaan pitää vireillä ulosotossa. Passiivirekisteröinnin päättymisestä ei enää erikseen ilmoiteta velalliselle. Huolehdimme asiakkaidemme puolesta passiivirekisteröinnin uudistamisen.

Passiivirekisteröinti ei vaikuta velan vanhenemiseen. Velan yleinen vanhentuminen pidentyy viiteen vuoteen, kun saatavalle on haettu ulosottoperuste. Lopullinen velan vanhentumisaika riippuu siitä, onko kyseessä yritys vai yksityisasiakas. Ulosottoperusteisen velan lopullinen vanhentuminen on joko 15 tai 20 vuotta.