Mikä on ref-merkintä?

Ref-merkintä on velallisen luottotiedoissa näkyvä merkintä siitä, että kyseinen maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka on maksettu kokonaisuudessaan velkojalle.

Miten ref-merkintä tulee luottotietoihin?

Ref-merkintä kirjataan luottotietoihin rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyynnön mukana tulee olla luotettava selvitys siitä, että velka on maksettu velkojalle kokonaisuudessaan. Esimerkkinä tällaisesta selvityksestä voidaan mainita velkojan antama kirjallinen todistus saatavan suorittamisesta. Lisäksi huomioitavaa on, että merkinnän lisäyspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Mitä hyötyä ref-merkinnästä on?

Mikäli luottotiedoissa on maksuhäiriömerkintöjä, voi moni arkinenkin asia vaikeutua merkittävästi. Esimerkiksi valtaosa luotonantajista tarkistaa asiakkaan luottotiedot ennen luoton myöntämistä, lisäksi luottotietoja tarkistetaan esimerkiksi asunnon vuokrauksen tai puhelinliittymän avauksen yhteydessä. Mikäli velka on kuitenkin suoritettu pois ja luottotiedoissa näkyy ref-merkintä maksuhäiriömerkinnän perässä, voi osa luotonantajista myöntää luottoa merkinnästä huolimatta, koska velallinen on suorittanut avoimet velat pois. Näin ollen ref-merkintä saattaa helpottaa velallisen elämää merkittävästikin.

Lisäksi huomionarvoista on myös se, että ref-merkintä voi myös lyhentää luottotiedoissa näkyvän maksuhäiriömerkinnän säilytysaikaa ja tätä kautta nopeuttaa luottotietojen parantumista.

Miksi luottotietoihin ei ole tullut ref-merkintää, vaikka velka on jo maksettu?

Ref-merkintä lisätään luottotietoihin rekisteröidyn pyynnöstä. Mikäli velka on siis kokonaisuudessaan maksettu, kannattaa rekisterinpitäjälle toimittaa kirjallinen pyyntö ref-merkinnän lisäämisestä.