Riitainen saatava

Perintätoimisto voi perintälain mukaisesti periä vain riidattomia saatavia. Mutta milloin saatava on riitainen ja miten tulisi toimia, kun saatava riitautuu?

Milloin saatava on riitainen?

Saatavan riitaisuuden määrittäminen voi olla välillä hieman vaikeaa ja vaatii toisinaan paljon tietoa tapahtuneesta ja osapuolten välisestä viestinnästä. Onkin tärkeää, että velkoja ilmoittaa mahdollisista velallisen kertomista epäselvyyksistä perintätoimistolle ennen toimeksiannon lähettämistä. Näin voidaan yhdessä arvioida se, voidaanko saatava periä normaalein perintätoimin.

Riitaisen saatavan perintä

Perintälain määräysten mukaisesti riitaista saatavaa ei voida periä normaalein perintätoimin. Saatavan riitaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö velkoja voisi edelleen vaatia saatavaa muulla tavoin.

Miten voin välttää saatavan riitautumista?

Riskiä ei voi kokonaan välttää, mutta sitä voi huomattavasti pienentää omalla toiminnallaan. Riitautumisriskiä voi olennaisesti pienentää laatimalla kirjallisen sopimuksen, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy. Lisäksi on syytä sopia kaupan ehdot selkeästi etukäteen:

  • Mikä on tuotteen tai palvelun hinta?
  • Mikä on toimitusaika?
  • Maksuehto eli milloin maksu tulee suorittaa?
  • Peruutus- tai palautusehdot

Miten toimia, kun asiakas ottaa yhteyttä reklamoidakseen laskun?

On tärkeää pyytää reklamaatio myös kirjallisesti, jotta siihen ja sen sisältöön voidaan tarvittaessa palata myöhemmin. Alussa on tärkeää selvittää tarkat syyt reklamaatiolle ja pyrkiä etsimään osapuolten kesken ratkaisu, jonka avulla tilanne saataisiin ratkaistua. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi viallisen tuotteen vaihtamista, puutteellisen työn korjaamista tai osapuolten kesken sovittua hinnan alennusta.

Milloin turvautua ulkopuoliseen apuun laskun reklamaation osalta?

Mikäli osapuolten keskinäiset keskustelut eivät tuo tilanteeseen ratkaisua tai sovintoa, kannattaa turvautua asiassa ulkopuoliseen apuun. Käytännössä tämä tarkoittaa asianajajaa, joka huolehtii yhteydenpidosta osapuolten välillä hakien ratkaisua tilanteeseen. Käyttämällä ulkopuolista apua, on myös todennäköisempää, että asia ratkeaa nopeammin ja mahdollisesti myös taustalla oleva asiakassuhde säilyy.