Perintään siirtyvien saatavien myyminen

Kun käytetään toimeksiantoperintää, velkoja omistaa edelleen saatavat ja ne säilyvät yrityksen omassa taseessa. Toinen vaihtoehto on myydä perintään siirtyneet saatavat, mikä vapauttaa pääomaa, siirtää riskin perintäyhtiölle ja pienentää luottotappioita. Perintäyhtiö jatkaa saatavien perintää ja yritys omaa liiketoimintaansa – terveemmällä taseella.

Ajatellaanpa hetki pankkia, jonka asiakas kuluttaa kuluttamistaan, kunnes luottolimiitti on tapissa ja lyhennykset jäävät lopulta tekemättä. Näissä tilanteissa asiakassuhde katkeaa, mutta palveluntarjoajan taseeseen jää edelleen erääntyneitä saatavia. Kun vastaavia vastoinkäymisiä tapahtuu kymmeniä, satoja – jopa tuhansia – kertoja, taseeseen alkaa karttua varsin merkittäviä summia.

Huonot saatavat pois tasetta rasittamasta

Erääntyneet saatavat kannattaa viipymättä ohjata ammattitaitoisen perintätoimiston huoleksi, mutta joskus syntyy tilanteita, joissa ei enää ole mielekästä roikottaa vanhoja saatavia omassa taseessaan. Erääntyneet saatavat voidaan koota velkaportfolioksi, joka sitten myydään perintätoimistolle. Perintä toki jatkuu edelleen, mutta saatavat eivät enää ole alkuperäisen palveluntarjoajan huolena, vaan perintätoimiston taseessa.

Myyminen kertakauppoina tai jatkuvalla järjestelyllä

Saatavakauppojen ympärille on muodostunut oma terminologiansa. Kun myyjä kokoaa esimerkiksi kahden viime vuoden aikana syntyneet ja sittemmin perintään siirtyneet saatavat myytäväksi portfolioksi, puhutaan ns. kertakaupasta (one-off). Mikäli perintään siirtyvät saatavat halutaan myydä viiveettä, esimerkiksi kuukausittaisina portfolioina, puhutaan jatkuvan kaupan forward flow -järjestelystä. Jälkimmäisessä tapauksessa taseeseen ei pääse kertymään isoa määrää huonoja saatavia, sillä saatavat siirtyvät perintätoimiston taseeseen, kun asiakas ei useista yrityksistä huolimatta suostu maksamaan avoimena olevaa velkaansa.

"Axactor osti 160 miljoonan euron suuruisen NPL-velkaportfolion Bank Norwegianilta Suomessa. Portfolio koostuu yli 16 000 eräännytetystä ja perintään siirretystä kulutusluotosta ja luottokorttivelasta."

Oletko myymässä velkaportfoliota? Ota yhteyttä!

Heidi Piispanen

Country Manager

heidi.piispanen@axactor.com