Mitä tarkoittaa suppea ulosotto?

Velkoja voi ulosottoprosessin käynnistyessä ilmoittaa, jos haluaa velkaa perittävän vain suppeassa ulosottomenettelyssä. Tässä menettelyssä ulosottoviranomaiset voivat ulosmitata vain sellaista omaisuutta, jota ei tarvitse erikseen muuttaa rahaksi. Tällaisia suppean ulosmittauksen alaisia tuloja ovat esimerkiksi palkkatulo, eläketulo tai muu vastaavanlainen tuloerä.

Miten suppea ulosottoprosessi etenee?

Suppea ulosottomenettely etenee samoin kuin tavallinen ulosottomenettely. Menettely käynnistyy velkojan laatimalla ulosottohakemuksella, joka toimitetaan toimivaltaiseen ulosottovirastoon. Velkojalla on tavallisesti kuitenkin asiamies, joka hoitaa perinnän edistämisen ulosottomenettelyyn. Usein asiamiehenä toimii velkojan puolesta perintää tekevä perintätoimisto, joka huolehtii velkojan puolesta siitä, että ulosottohakemus ja muut vaadittavat dokumentit toimitetaan toimivaltaiselle ulosottovirastolle.

Menettelyn käynnistämisen ehtona on se, että saatavalle on olemassa ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa useasti esimerkiksi käräjäoikeuden antamaa velkomustuomiota asian osalta.

Maksuhäiriömerkintä suppeassa ulosotossa

Käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen velalliselle aiheutuu myös maksuhäiriömerkintä, jonka lisäksi suppeasta ulosottoprosessista voi aiheutua toinenkin merkintä, mikäli ulosottoviranomaiset eivät saa ulosmitattua menettelyn aikana velkojan saatavia. Tällöin velallisen luottotietoihin kirjataan maksuhäiriömerkintä UMS (Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa).