Tratta eli julkisuusuhkainen maksuvaatimus

Tratta on yritysperinnässä käytettävä maksuvaatimus, jonka tehokkuus perustuu julkisuusuhkaan. Maksamaton tratta johtaa tratan protestointiin, mistä aiheutuu maksuhäiriömerkintä velallisyrityksen luottotietoihin.

Trattaperintä

Trattaperintä on tehokas yritysperinnän keino, jota vain perintäluvan saaneet yritykset voivat käyttää. Tratta on erityinen perintäkirje: julkisuusuhkainen maksuvaatimus yritysvelalliselle.

Trattaperintä käynnistyy sillä, että perintätoimisto lähettää velallisyritykselle trattakirjeen ja ilmoittaa samalla luottotietorekisterin pitäjälle tratan lähettämisestä. Ilmoituksen jälkeen velallisyrityksen luottorekisteriin tulee maksuviivemerkintä, joka jo yksinään voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Maksuviivetieto ei ole kuitenkaan maksuhäiriömerkintä.

Tratan aiheuttama maksuviivetieto

Maksuviivetieto on tieto siitä, että kyseinen yritys ei ole maksanut avointa laskujaan sovitusti. Maksuviive syntyy, kun tratan lähettänyt perintätoimisto ilmoittaa tratan lähettämisestä luottorekisterin ylläpitäjälle.

Trattaprotesti

Perintää suorittava yritys voi protestoida tratan, mikäli avointa summaa ei ole maksettu tratan eräpäivään mennessä. Tratta voidaan protestoida aikaisintaan 14 päivän kuluessa sen lähettämisestä.

Tratta voidaan protestoida joko hiljaisesti tai julkisesti. Hiljaisessa protestoinnissa trattamerkintä lisätään vain velallisyrityksen luottotietoihin, mutta julkisessa protestoinnissa tieto merkinnästä julkaistaan myös talousalan lehtien erillisissä protestilistoissa.

Trattamerkinnän vaikutukset yrityksen toimintaan

Aiheutunut trattamerkintä voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa monessa tilanteessa. Trattamerkintä voi esimerkiksi vaikeuttaa merkittävästi yrityksen luotonsaantia. Lisäksi esimerkiksi vuokranantajat tai puhelinoperaattorit saattavat tarkastaa yrityksen luottotiedot luottotietopalvelun avulla, ennen sopimusten tekoa ja näin yrityksen luottotiedoissa näkyvä trattamerkintä saattaa estää sopimuksen teon.

Saitko trattakirjeen?

Mikäli sait perintätoimiston lähettämän trattakirjeen, on kirjeeseen syytä reagoida eräpäivään mennessä. Jos avoin summa on liian suuri kerralla maksettavaksi, kannattaa olla yhteydessä trattakirjeen lähettäneeseen perintätoimistoon mahdollisen maksuohjelman sopimiseksi.