Ulosoton suojaosuus

Kun velallisella on avoinna ulosottoon saakka perittäväksi siirrettyä velkaa, tulee vastaan termi ulosoton suojaosuus. Tämä tarkoittaa tiettyä euromääräistä summaa, jota ei voida ulosmitata. Toisin sanoen vain suojaosuuden ylittävä tulo voidaan ulosmitata velkojen maksuun.

Miten ulosoton suojaosuus lasketaan?

Suojaosuuden laskennassa otetaan huomioon velallisen nettotulot sekä samassa osoitteessa asuvat elatettavat omat lapset tai ottolapset. Lisäksi suojaosuuteen vaikuttaa myös avio- tai avopuolison nettotulot sekä velallisen kanssa samassa osoitteessa mahdollisesti asuvien puolison lapsien tai ottolapsen lukumäärä.

On kuitenkin tärkeää huomioida, ettei edellä mainitut tekijät vaikuta suojaosuuden määrään, mikäli heidän nettotulonsa ylittävät laskennallisen suojaosuuden määrän.

Kuka laskee suojaosuuden määrän?

Lähtökohtaisesti ulosottovirasto laskee suojaosuuden määrän, mutta tarkistuttaa tiedot vielä lähettämällä velalliselle ilmoituksen, jossa nämä on laskettu. Näin velallisella on oikeus tarkistaa ja mahdollisesti pyytää korjauksia edellä mainittuun laskelmaan.

Miten voin tarkistaa suojaosuuden määrän?

Ulosottoviraston sivuilla on ilmoitettu suojaosuuden suuruuteen vaikuttavat asiat. Lisäksi sivuilla on esitetty esimerkki siitä, miten suojaosuus lasketaan.

Mitkä seikat vaikuttavat suojaosuuden määrään?

Suojaosuuteen vaikuttaa edellä mainitun mukaisesti siis ainakin seuraavat seikat:

  • Avio- tai avopuolison nettotulot
  • Samassa taloudessa asuvien huollettavien lasten määrä

Mitä enemmän huollettavia, sitä isompi on suojaosuuden määrä.

Ulosmittaus

Ulosmittaus tarkoittaa ulosottoviraston suorittamaa perintää, jonka avulla pyritään perimään kaikki velkojan/velkojien avoimet velat. Ulosmittaus voidaan kohdistaa kaikkiin tuloihin sekä velkojan hakemuksen mahdollistaessa myös velallisen omaisuuteen, joka on myynnin avulla muutettaessa rahaksi.

Maksukieltolaskuri

Mikäli velallisella on ulosotossa avoimia velkoja, voi ulosottovirasto lähettää suoraan velallisen palkanmaksajalle erillinen maksukieltoilmoituksen, jossa palkanmaksajaa pyydetään tilittämään tietty osuus palkasta suoraan ulosottovirastolle.

Mikäli maksukieltoilmoituksessa ilmoitetut tiedot eivät ole riittäviä maksun laskemiseksi, voi palkanmaksaja käyttää myös erillistä maksukieltolaskuria. Maksukieltolaskurista käytetään jossain yhteyksissä myös nimitystä ulosottolaskuri.

Maksukieltolaskurin avulla palkanmaksaja voi helposti laskea ulosotolle tilitettävän palkan määrän.

Vapaakuukaudet ja muut erilaiset poikkeustilanteet ulosotossa

On olemassa erilaisia tilanteita, joissa velallisen on mahdollista saada maksuaikojen pidennyksiä tai jopa vapaakuukausia. Tärkeää on kuitenkin huomioida, ettei ulosoton hakijan eli velkojan maksujen saanti saa olennaisesti vaarantua.

Erilaisia poikkeustilanteita ovat esimerkiksi tarve ostaa elämän kannalta tärkeä kalliimpi ostos, esimerkiksi silmälasit tai kodinkone. Nämä tilanteet sovitaan aina ulosottoviranomaisten kanssa.