Mikä on ulosottohakemus?

Ulosottohakemus on hakemus, jonka avulla asian saa vireille ulosottovirastossa.

Miten ulosottohakemus tehdään?

Hakemuksessa tulee ilmetä muun muassa hakijan tiedot, velallisen tiedot sekä tarkasti eriteltynä haettava summa. Lisäksi tulee ilmoittaa esimerkiksi siitä, haluaako velkoja suppean ulosoton menettelyä tai asian passiivirekisteröintiä.

Tärkeää on myös huomata, että mikäli asian osalta vaaditaan ulosottoperustetta, liitteenä tulee olla myös alkuperäinen tuomio. Lisäksi mukana on oltava mahdolliset valtakirjat, jos asiaa hoitaa asianosaisen puolesta toimiva asianhoitaja, joka voi olla esimerkiksi perintätoimisto.

Mikäli asianosainen haluaa varmistua siitä, että asia etenee ulosottoon nopeasti ja vaivattomasti, kannattaa käyttää ammattimaista ja luotettavaa asianhoitajaa, joka hoitaa ulosottohakemuksen laatimisen ja ulosottoprosessin seurannan sekä vaadittavat toimet asianosaisen puolesta.

Milloin asiasta voi tehdä ulosottohakemuksen?

Jotta asian saa toimittaa ulosottoviranomaisille perintään, tulee saatavalla olla ulosottoperuste. Mikäli kyse ei ole suoraan ulosottokelpoisesta saatava, ulosottoperuste tulee hakea tuomioistuimesta.

Minne ulosottohakemus toimitetaan?

Ulosottohakemuksen voi toimittaa kirjallisesti tai sähköisesti velallisen kotipaikan ulosottovirastoon.

Mikäli velallisia on useampia ja heillä on eri kotipaikat, tulee ulosottohakemus toimittaa yhden hakemuksella mainitun velallisen kotipaikan ulosottovirastoon.

Mitä ulosottohakemuksen teko maksaa?

Ulosotto perii ulosottoprosessista hinnastonsa mukaiset maksut. Ulosottomaksuja ovat taulukkomaksu, käsittelymaksu, tilitysmaksu, myyntimaksu, täytäntöönpanomaksu ja valvonnan myöhästymismaksu. Näistä muodostuvat ulosottoprosessin kustannukset velkojalle.

Millainen on ulosottoprosessi?

Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksen laatimisella. Kun ulosottovirasto on vastaanottanut hakemuksen, asia etenee ulosottomiehelle, joka on yhteydessä velalliseen ja ilmoittaa asian siirtymisestä heille. Samalla ulosottomies antaa velalliselle mahdollisuuden hoitaa kyseinen velka pois vapaaehtoisesti.

Mikäli saatavaa ei vapaaehtoisesti makseta ulosottomiehen antamien ehtojen puitteissa, aloittaa ulosottomies tarvittavat toimet saatavan perimiseksi.