Mikä on velkomustuomio?

Velkomustuomio on käräjäoikeuden antama tuomio siitä, että vastaajan tulee maksaa kantajalle avoimena olevat velat saadun päätöksen mukaisesti.

Miten velkomustuomio haetaan?

Velkomustuomiota voi hakea toimittamalla velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa vaaditaan maksettavaksi avoimia saatavia. Hakemuksesta tulee käydä saatavien tarkkojen erittelyjen lisäksi ilmi muun muassa se, keneltä velkoja vaaditaan ja kuka on velkojana.

Mikäli velkoja käyttää perintätoimistoa saatavien perinnässä, perintätoimisto laatii myös vaadittavat hakemukset käräjäoikeuteen ja huolehtii oikeudellisen prosessin vaatimuksista asiakkaan puolesta.

Miten voi tarkistaa, onko asiakkaalla aiempia velkomustuomioita?

Asiakkaan luottotietojen tarkistus onnistuu luottotietopalveluiden avulla. Luottotietoselvitys kertoo kyselyn kohteena olevan yrityksen tai yksityishenkilön luottotietorekisterissä olevat maksuhäiriömerkinnät.

Mitä tapahtuu velkomustuomion jälkeen?

Saadun velkomustuomion jälkeen velkoja voi siirtää asian ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Tämä tapahtuu laatimalla ulosottoviraston ohjeiden mukaisen ulosottohakemuksen, joka tulee toimittaa velallisen kotipaikan ulosottovirastoon.

Velkomustuomion vaikutukset velallisen toimintaan

Velkomustuomion jälkeen velalliselle aiheutuu maksuhäiriömerkintä. Tällainen merkintä voi vaikeuttaa monella tavalla velallisen toimintaa. Esimerkiksi luotonsaanti tai asunnon vuokraaminen voi vaikeutua merkittävästi, koska velallisen luottotietojen tarkistuksen yhteydessä havaitaan velkomustuomion aiheuttama maksuhäiriömerkintä.