Vuokralaisen häätö

Vuokralaisen häätö on viimeinen keino, jonka avulla vuokrakohde saadaan takaisin vuokranantajan hallintaan. Häädön perusteena on käräjäoikeuden antama tuomio, jossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan pois kyseisestä vuokrakohteesta.

Mitä häätö tarkoittaa?

Vuokralaisen häätö on vuokranantajan viimeinen keino, jonka avulla vuokrakohde saadaan takaisin vuokranantajan hallintaan.

Vuokranantaja ei voi itse suorittaa häätöä vaan ulosottoviranomaiset huolehtivat tarvittaessa häätötoimenpiteistä, kun vuokranantaja on itse tai asiamiehen avulla hankkinut häätöperusteen käräjäoikeudesta.

Häädön kulku

Häätöä edeltää vuokralaisen sopimusrikkomus. Tämän jälkeen vuokranantaja toimittaa yleensä vuokralaiselle kirjallisen varoituksen, jossa ilmoitetaan mahdollisesti purkamisoikeuden käyttämisestä sekä tarkemmat syyt varoituksen antamiselle. Laissa on eritelty tarkasti sellaiset rikkomukset, jotka antavat vuokranantajalle oikeuden käyttää kyseistä purkamisoikeutta. Varoituksen jälkeen vuokranantajan tulee kuitenkin antaa vuokralaiselle kohtuullinen aika täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Mikäli vuokralainen ei kuitenkaan varoituksesta huolimatta täytä velvoitteitaan, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ja tällöin tulee toimittaa kirjallinen purkamisilmoitus vuokralaiselle. Ilmoituksen jälkeen vuokralaiselle on varattava kohtuullinen aika luovuttaa vuokrakohde vuokranantajan hallintaan.

Mikäli vuokralainen ei kuitenkaan sopimuksen päättymisestä huolimatta luovuta asuntoa vuokranantajan hallintaan, vuokranantaja voi hakea häätöä. Häädön perusteena on käräjäoikeuden antama tuomio, jossa vuokralainen velvoitetaan muuttamaan pois kyseisestä vuokrakohteesta.

Häätöperusteen saamisen jälkeen häätöasia edistetään ulosottoviraston hoidettavaksi. Asian käynnistyessä ulosottovirastossa, ulosottomies lähettää vuokralaisen muuttokehotuksen sekä antaa tiedoksi päivämäärän, johon mennessä vuokralaisen tulee poistua asunnosta. Mikäli vuokralainen ei ole poistunut asunnosta ja luovuttanut asuntoa vuokranantajan hallintaan annetun määräajan puitteissa, ulosottomiehellä on oikeus poistaa vuokrakohteesta häädettävä sekä siellä oleva omaisuus.

Milloin häätöä voidaan hakea?

Häätöä voidaan hakea, mikäli vuokralainen ei ole vuokrasuhteen päättymisestä huolimatta luovuttanut vuokrakohdetta vuokranantajan hallintaan.

Häätöperusteen hakeminen

Häätöperuste tulee hakea käräjäoikeudelta. Yleensä häätöperusteen hakee joko vuokrantajan puolesta asiaa hoitava asiamies tai vaihtoehtoisesti vuokranantaja itse.

Häätö omistusasunnosta

Taloyhtiö voi tietyissä tilanteissa turvautua myös asunnon hallintaanottoon, mikäli asunnon omistaja ei esimerkiksi suorita asunto-osakeyhtiölle vastikkeitaan. Tällöin voi tulla ajankohtaiseksi myös häädön hakeminen, ellei asuntoa luovuteta taloyhtiön hallintaan vapaa-ehtoisesti.