Vuokran korottaminen

Vuokrankorotukset sidotaan tyypillisesti elinkustannusindeksiin tai muuhun vastaavaan indeksiin. Toinen molemmille osapuolille selkeä tapa on kirjata korotuksen määrä kiinteänä prosenttina tai euromääränä. Tarkastelemme alla yleisimpiä vuokran korottamiseen liittyviä kysymyksiä.

Milloin vuokrankorotuksesta sovitaan?

Vuokrankorotuksen ehdoista on tärkeä sopia vuokrasopimusta tehdessä. Näin kyseiset ehdot voidaan merkitä vuokrasopimukseen.

Ellei vuokrankorotuksesta ole sovittu sopimuksella, voi vuokranantaja käynnistää neuvottelut vuokrankorotuksen tekemiseksi. Neuvottelut tulee aloittaa vähintään 6 kk ennen korotuksen astumista voimaan. Neuvottelun tuloksena vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselle mahdollisuus jatkaa vuokrasuhdetta uusien ehtojen mukaisesti. Mikäli neuvottelut eivät tuota molempia osapuolia miellyttää lopputulosta, voidaan vuokrasopimus päättää.

Mitä voidaan sopia vuokrankorotuksen ehdoista?

Vuokrankorotuksesta voidaan sopia, että vuokran suuruutta tarkastellaan tiettynä päivänä ja sen tarkastelu perustuu esimerkiksi elinkustannusindeksiin. Mikäli kustannukset ovat elinkustannusindeksin mukaan nousseet, voidaan vuokraa korottaa samassa suhteessa.

Mihin vuokrankorotusta edeltävä tarkastus voidaan sitoa?

Vuokrankorotukset sidotaan tyypillisesti elinkustannusindeksiin tai muuhun vastaavaan indeksiin. Toinen molemmille osapuolille selkeä tapa on kirjata korotuksen määrä kiinteänä prosenttina tai euromääränä.

Mikäli korotukset sidotaan muihin mittareihin, tulisi soveltamisehdoista sopia riittävän selkeästi, ettei asiassa jää epäselvyyttä kummallekaan osapuolelle. Kun osapuolet ovat määritelleet sen, miten vuokraa tarkastellaan, tulee myös sopia siitä, milloin vuokraa tarkastellaan. Tämä on mahdollista kirjata sopimukselle yksinkertaisesti esimerkiksi kirjaamalla vuosittainen tarkastuspäivä.

Maksuohjeet korotuksen jälkeen

Hyvän tavan mukaista on ilmoittaa vuokralaiselle erillisellä ilmoituksella vuokrasopimuksessa mainitun vuokrankorotuksen voimaan astumisesta. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, jos vuokrankorotusehdoista on sovittu selkeästi vuokrasopimuksella. Näin ollen vuokralaisen tulisi itse huomioi vuokrankorotus ja maksaa uusi korotettu vuokra.

Maksamattomien vuokrien perintä

Mikäli vuokraa ei makseta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, kannattaa vuokranantajan huomauttaa pikaisesti maksamattomasta vuokrasta vuokralaista esimerkiksi puhelimitse tai kirjallisen maksumuistutuksen avulla. Mikäli vuokranantajan omat huomautustoimet eivät saa aikaan sopimuksen mukaista vuokranmaksua, on syytä turvautua ammattimaisen perintätoimiston puoleen. Perintätoimisto huolehtii siitä, että vuokrat peritään luotettavasti, tehokkaasti ja lain määrittelemällä tavalla.