Tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä vuokranantajille

Olemme koonneet tälle sivulle vuokranantajille suunnattua tietoa asuinhuoneistojen vuokraamisesta ja mahdollisista ongelmatilanteista, joita saattaa syntyä.

Luottotietojen tarkistus

Luottotietojen tarkistus on yksi merkittävimmistä keinoista pienentää riskiä siihen, että osa vuokrista tai kaikki vuokrat jäisivät saamatta. Tarkistamalla huolellisesti vuokralaisen luottotiedot ennen sopimuksen laatimista, vuokranantaja pystyy merkittävästi paremmin hallitsemaan tuota riskiä.

Luottotietojen tarkistukseen tulee saada vuokralaisehdokkaalta suostumus sekä lisäksi vuokralaisehdokkaan täydellinen henkilötunnus.

Luottotietopalveluiden avulla tiedot mahdollisista maksuhäiriöistä saa välittömästi kyselyn jälkeen, joten tulosta ei tarvitse odottaa pitkään.

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä on luottotietoihin rekisteröity merkintä, joka kertoo esimerkiksi luotonantajille, ettei tarkistuksen kohde ole selviytynyt aiemmista velvoitteistaan.

Maksuhäiriömerkintöjä on useita erilaisia ja ne syntyvät erilaisten tilanteiden johdosta. Tyypilisimpiä maksuhäiriömerkintöjä on velkomustuomiosta aiheutunut merkintä, erilaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä aiheutuneet merkinnät (velallisen jättämä saneeraushakemus, velkojan hakema konkurssihakemus) tai ulosottoviranomaisten merkinnät varattomuusesteistä.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Yksi tärkeistä asunnon vuokraukseen liittyvistä vaiheista on laatia kirjallinen vuokrasopimus, jossa sovitaan vuokrasuhteen ehdoista osapuolten kesken. Vuokrasopimuksella sovitaan esimerkiksi vuokran suuruudesta, vuokranmaksupäivästä sekä vuokrasuhteen kestosta.

Maksumuistutus

Maksumuistutus tai toiselta nimeltään maksukehotus on velalliselle lähetettävä huomautuslasku, jossa ilmoitetaan perusteena olevan alkuperäisen laskun tai saatavan olevan edelleen avoinna. Maksumuistutuksen voi lähettää velkoja itse tai vaihtoehtoisesti velkoja voi pyytää myös perintätoimistoa lähettämään maksumuistutuksen puolestaan. Maksumuistutuksella vaaditaan alkuperäisen pääoman lisäksi yleensä myös lain mukaista viivästyskorkoa sekä maksumuistutuskulua.

Maksamattoman vuokran viivästyskorko

Vuokralaisen laiminlyödessä vuokrasopimuksen mukaiset vuokranmaksuvelvoitteet on vuokranantajalla oikeus myös viivästyskorkoon.

Vuokran perintä

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokria sovitusti, vuokranantajan kannattaa aloittaa perintätoimet nopeasti, ettei avoin velka kasva liian suureksi. Ensimmäisessä vaiheessa vuokranantajan on syytä olla pikaisesti yhteydessä vuokralaiseen ja huomauttaa maksamattomasta vuokrasta. Mikäli omat huomautustoimet eivät saa vuokralaista maksamaan, on syytä kääntyä perintätoimiston puoleen.

Takuuvuokra

Takuuvuokra tai vuokravakuus on osapuolten kesken sopima summa, jonka vuokralainen maksaa vakuudeksi siltä varalta, että osa vuokrista jää maksamatta tai asuntoon aiheutuu vuokrasuhteen aikana vahinkoa, joka kuuluu vuokralaisen korvattavaksi. Vakuuden määrä sovitaan osapuolten kesken ja on tavallisesti 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vuokrasopimuksen päättäminen

Vuokrasuhteen osapuolet voivat päättää vuokrasopimuksen huoneenvuokralain määräysten mukaisesti vaihtoehtoisesti joko purkamalla vuokrasopimuksen tai irtisanomalla vuokrasopimuksen.

Lisätietoa vuokrasuhteen päättämistavoista ja edellytyksistä ohessa:

Ulosotto

Ulosottoviranomaiset huolehtivat perintätoimista, kun saatavalle on haettu ulosottoperuste. Tavallisimman tämä tarkoittaa käräjäoikeudesta haettua velkomustuomiota, jonka saamisen jälkeen velkoja tai esimerkiksi velkojan asiamiehenä toimiva perintätoimisto voi edistää asian ulosottoviraston hoidettavaksi laatimalla ulosottohakemuksen.

Ulosottohakemus

Ulosottohakemuksella käynnistetään saatavan perintä ulosottovirastossa. Ulosottohakemukseen liitetään esimerkiksi velkomusasian kohdalla kopio käräjäoikeudesta haetusta velkomustuomiosta, joka toimii ulosottoperusteena sekä lisäksi tieto siitä, minkälaista ulosottomenettelyä haetaan.

Suppea ulosotto

Velkoja voi halutessaan hakea velkomustuomion jälkeen ulosottohakemuksella vain suppeaa ulosottomenettelyä, jonka aikana ulosottoviranomaiset suorittavat perintätoimia vain sellaisista varoista ja omaisuudesta, jota ei tarvitse realisoida.