Vuokranmaksun valvonta

Vuokralaisen vuokranmaksua tulisi seurata säännöllisesti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua oikein ja riittävän ajoissa. Olemme koonneet tälle sivulle maksuvalvontavinkkejä vuokranantajille.

Vuokranmaksun seuranta

Vuokranmaksun säännöllinen ja tarkka seuraaminen on vuokranantajan edun mukaista. Valitettavan usein kohtaamme tilanteita, joissa vuokranantaja ei ole seurannut maksujen kirjautumista. Tällöin vuokralaisen laiminlyönnit ovat tulleet vuokranantajan tietoon vasta pidemmän ajan kuluttua, jolloin velkaa on ehtinyt kertyä jo useamman kuukauden ajan.

Säännöllinen seuraaminen voi olla useamman vuokranasunnon omistajalle aikaa vievää ja haastavaa, mikäli vuokrattuina olevien asuntojen vuokranmaksupäivät poikkeavat toisistaan tai vuokralaiset maksavat osasuorituksia pitkin kuukautta.

Vuokralaisen vuokranmaksua tulee seurata säännöllisesti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua oikein ja riittävän ajoissa.

Vuokranmaksuun liittyvä lainsäädäntö

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ottaa kantaa niin vuokranmaksun määräyksiin kuin muihin vuokrasuhteeseen ja vuokraamiseen liittyviin asioihin.

Lue lisää: Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Vuokranmaksupäivän sopiminen

Vuokralainen ja vuokranantaja sopivat vuokranmaksupäivästä vuokrasuhteen alussa ja sovittu vuokranmaksupäivä kirjataan vuokrasopimukseen.

Vuokranmaksu myöhässä

Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa sovitusti, kannattaa vuokranantajan olla pikaisesti yhteydessä vuokralaiseen. Tärkeintä on pyrkiä saamaan keskusteluyhteys vuokralaiseen ja selvittää syy siihen, miksi maksut ovat myöhässä. Jos vuokranantajan omat toimet eivät saa aikaan vuokranmaksua, kannattaa olla yhteydessä perintätoimistoon ja pyytää neuvoa asian osalta. Ammattimaisella perintätoimistolla on usein paljon kokemusta vastaavista tilanteista.

Tarvittaessa perintätoimisto voi aloittaa perintätoimet asian osalta ja näin vuokranantaja voi luottaa siihen, että maksamatonta vuokrasaatavaa peritään oikein ja luotettavasti.