Vuokrasopimuksen purkaminen

Toisinaan tilanne voi ajautua siihen pisteeseen, ettei toisella osapuolella ole muuta vaihtoehtoa kuin purkaa vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa sitä, että toinen osapuoli voi lain ehtojen täyttyessä purkaa vuokrasuhteen päättymään heti.

Milloin vuokrasopimus voidaan purkaa?

Vuokrasopimuksen purkamisen perusteet on tarkasti säädetty huoneenvuokralaissa. Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi vuokrasuhteen purkamisen edellytyksiä niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin näkökulmasta.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Useimmiten vuokranantaja joutuu turvautumaan vuokrasopimuksen purkamiseen, mikäli vuokralainen esimerkiksi jättää toistuvasti vuokrasopimuksen mukaisen vuokran maksamatta.

Lisäksi huoneenvuokralain mukaisesti vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralainen viettää huoneistossa häiritsevää elämää, hoitaa huoneistoa huonosti tai käyttää sitä johonkin muuhun tarkoitukseen, kun sopimuksessa on sovittu.

On myös tärkeää huomata, että vuokranantaja ei voi purkaa vuokrasopimusta, ellei vuokralaiselle ole todistettavasti toimitettu ensin kirjallista varoitusta. Varoituksesta tulee ilmetä varoituksen syy ja sen jälkeen vuokralaiselle tulee antaa mahdollisuus täyttää sopimuksenmukaiset velvoitteet tai korjata toimintaansa. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli samasta asiasta on jo aiemmin varoitettu ja se on aikanaan korjannut tilanteen tai mikäli vuokralaisen toiminta on ollut erityisen moitittavaa häiritsevän käytöksen tai huoneiston hoidon osalta.

Todistettavalla toimitustavalla tarkoitetaan sitä, että vuokranantajan tulee pystyä tarvittaessa myöhemmin pystyä näyttämään toteen, että vuokralainen on saanut kyseisestä asiasta varoituksen. Tähän hyviä keinoja on toimittaa varoitus henkilökohtaisesti ja pyytää vuokralaiselta allekirjoitus kuittaukseksi tai mikäli osapuolet asuvat kaukana toisistaan niin kirjatun kirjeen lähettäminenkin on hyvä vaihtoehto.

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokralaisella on puolestaan huoneenvuokralain mukaisesti oikeus purkaa vuokrasopimus esimerkiksi silloin, mikäli vuokrattavan tilan käytöstä aiheutuu vuokralaiseen itseensä, hänen perheenjäseneen tai työntekijään kohdistuu terveydellinen uhka.

Mitä jos vuokralainen ei poistu asunnosta sopimuksen purkamisen jälkeen?

Mikäli vuokralainen ei poistu asunnosta vuokrasopimuksen purkamisen jälkeen, voi vuokranantaja hakea käräjäoikeudelta häätöä, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että käräjäoikeus vahvistaa vuokrasopimuksen purun. Tämän jälkeen vuokranantaja voi edistää asian ulosottoviranomaisten hoitoon, jotka ilmoittavat vuokralaiselle määräpäivä, jolloin asunto tulee olla tyhjä.

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus

Mikäli toinen vuokrasuhteen osapuolista käyttää lainmukaista oikeutta vuokrasuhteen purkamiseen, tulee hänen toimittaa todistetusti kirjallinen purkamisilmoitus, josta käy ilmi purkamisen syy sekä sopimuksen päättymisen ajankohta, ellei sopimus pääty heti.