15 marraskuuta 2021

Axactor Suomi

Asiakastyytyväisyyskyselyssä ennätystulos

Strategisena tavoitteenamme on kehittyä parhaaksi perintäkumppaniksi pankkien ja rahoitusalan tarpeisiin. Seuraamme asiakaskokemusta jatkuvasti ja kerran vuodessa kaikissa Axactor-maissa tehdään keskitetty asiakastyytyväisyyskysely. Keskeisenä mittarina käytämme Net Promoter Scorea eli NPS-lukua.

Asiakastyytyväisyysmittaus 2021

Axactor on valinnut keskeiseksi asiakastyytyväisyyden mittariksi Net Promoter Scoren eli NPS-luvun. Lokakuussa 2021 toteutetun mittauksen tulos oli 75,0, joka on ennätyksellisen korkea. Tämä oli tuntuva parannus edellisen mittauksen tulokseen 42,9 nähden.

NPS-luku voi vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Nollan ylittävää tulosta pidetään positiivisena ja 50:n ylittävää tulosta erinomaisena.

Kokonaisuutena Axactor Finlandin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat seuraavanlaiset:

  • Yleinen tyytyväisyys Axactorin palveluihin: 8,8 (asteikolla 1–10)
  • Yhteistyön helppous Axactorin kanssa: 9,0 (asteikolla 1–10)
  • Todennäköisyys Axactorin suosittelemiseen: 9,0 (asteikolla 1–10)
  • Net Promoter Score (NPS): 75,0 (asteikolla -100–100)
  • Todennäköisyys sopimuksen uudistamiseen Axactorin kanssa: 9,3 (asteikolla 1–10)

Kaikkien Axactor-maiden yhteenlaskettu NPS-luku oli 50,3 lokakuun mittauksessa.

Net Promoter Score (NPS)

Käytämme asiakastyytyväisyyden mittaamisessa Net Promoter Score (NPS) -mittaristoa. Siinä tiedustellaan asiakkailta asteikolla 1–10, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat meitä perintäkumppanina. Suositukseksi tulkitaan vastaukset 9 ja 10, ja vastaukset 1–6 puolestaan tulkitaan kielteisiksi.

Net Promoter Score eli NPS-luku saadaan vähentämällä 9–10-vastausten prosenttiosuudesta 1–6-vastausten prosenttiosuus. Mikäli kaikki asiakkaat antaisivat suosittelemisen todennäköisyydeksi ysin tai kympin, tulos olisi 100 – 0 = 100. Mikäli kaikki asiakkaat antaisivat puolestaan huonoimman mahdollisen arvosanan, NPS olisi 0 – 100 = -100.

Tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 75,0 on erinomaisella tasolla.

Lisätietoja aiheesta

Heidi Piispanen

Country Manager

E-mail