27 tammikuuta 2022

Axactor Suomi

Axactor ja suomalainen rahoitusyhtiö forward flow -yhteistyöhön

Axactor Finland ja suomalainen rahoitusyhtiö ovat solmineet vuoden mittaisen saatavakauppasopimuksen. Axactor ostaa rahoitusyhtiöltä eräännytettyjä kulutusluottovelkoja jatkuvalla ostosopimuksella (ns. forward flow) helmikuusta alkaen.

Sopimuskauden aikana ostettavat velat ovat peräisin rahoitusyhtiön myöntämistä kulutusluotoista, joiden lyhennyksiä ei ole maksettu enää kuukausiin ja luottosopimukset on näin ollen jouduttu irtisanomaan.

Saatavien ostosopimus on 12 kuukauden mittainen jatkuvan kaupan sopimus (ns. forward flow). Ostettavat saatavat siirtyvät Axactorin hallintaan kulutusluottojen irtisanomisen ja eräännyttämisen jälkeen. Axactor jatkaa erääntyneiden saatavien perintää niiden siirryttyä Axactorin omistukseen.

Sopimus tukee strategian toteutumista

Strategisena tavoitteenamme on olla pankkien ja rahoituslaitosten ensisijainen kumppani luotonvalvonta- ja perintäasioissa. Nyt solmittu sopimus tukee tämän tavoitteen toteutumista.

Strategian ohjaamana keskitymme tarjoamaan luotonvalvonta-, perintä- ja saatavakauppapalveluita ensisijaisesti pankeille ja rahoituslaitoksille. Suomessa palvelemme myös vakuutusyhtiöitä ja suuria B2B-yrityksiä perintäasioissa.

Lisätietoja aiheesta

Heidi Piispanen

Country Manager

E-mail