21 heinäkuuta 2021

Axactor Suomi

Axactor toimialan vastuullisimpia koko maailmassa

Sustainalytics on Morningstar-konserniin kuuluva tutkimus- ja analytiikkafirma, joka vertailee pörssilistattuja yrityksiä vastuullisuusasioissa. Tuoreessa vertailussa Axactor osoittautui yhdeksi toimialansa vastuullisimmista yrityksistä.

Suuret perintäyhtiöt, kuten Axactor, kuuluvat vertailussa "Financial Consumer" -toimialaan, jossa on vertailtu yli 150 yritystä maailmanlaajuisesti.

Kesän kynnyksellä valmistuneessa vertailussa toimialan yrityksiä arvioitiin ns. ESG-riskin näkökulmasta. ESG tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

Maailmanlaajuisessa pörssiyhtiövertailussa Axactor sijoittui toimialansa toiseksi parhaaksi ESG- ja vastuullisuuskysymyksissä. Näin ollen Axactorin ESG-riskitaso on hyvin matala, yksi toimialan matalimmista koko maailmassa.