Paula

Senior Collection Advisor

Mikä on roolisi Axactorilla ja mitä siihen kuuluu?

Urani perintäalalla käynnistyi vuonna 2020, saatuani suosituksen Axactorista houkuttelevana työpaikkana. Axactor puolestaan arvosti pitkää kokemustani erilaisissa puhelinasiakaspalvelutehtävissä. Pian perintäneuvottelijana aloittamisen jälkeen huomattiin kiinnostukseni työohjeisiin, joiden valmistelun kautta vastuuni koulutuksen ja kehittämisen osalta on kasvanut erilliseksi tehtäväksi yrityksen sisällä.

Roolini Senior Collection Advisorina on jaettu puoliksi Axactor Academyn koulutusvastaavan ja perintäneuvottelijan asiakaspalvelutehtäviin. Koulutusroolissani osallistun henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen ja asiakaspalvelun laadunvarmistamiseen. Perintäneuvottelijana tarkoitukseni on puolestaan löytää velallisasiakkaille heidän tilanteisiinsa sopivia ratkaisuja velan hoitamiseksi.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Työpäiväni alkavat sähköpostien ja sisäisten viestintäkanavien läpikäynnillä, jonka jälkeen siirryn kahvikuppi kädessä tiimin aamupalaveriin, jossa käydään läpi ajankohtaiset asiat ja työtehtävien jako. Perinnän asiakaspalvelupäivinä tehtäviini lukeutuu muun muassa puhelin- ja chat-asiakaspalvelua, maksuohjelmista sopimista, niiden toteutumisen seuraamista sekä erilaisia kampanjasoittoja. Koulutuspäivinä suunnittelen koulutusmateriaaleja ja tulevia koulutuksia sekä teen muita työohjeprosessien ja koulutuskalentereiden hallinnointiin liittyviä tehtäviä.

Miksi työskennellä Axactorilla?

Omaa urakehitystäni on tukenut monipuolinen koulutus, jota olen saanut talon sisältä ja ulkopuolelta tarpeideni mukaan. Esihenkilöt ovat huomanneet potentiaalini sekä kannustaneet työuralla etenemisessä. Axactorille tullessani yllätyin siitä, kuinka helposti ja nopeasti pääsin osaksi työyhteisöä. Meillä vallitsee rento tunnelma ja töihin voi tulla täysin omana itsenään. Työhyvinvoinnista ja ryhmäytymisestä huolehditaan järjestämällä esimerkiksi vapaaehtoisia, yhteisiä virikkeitä sekä työpäivien aikana että työajan ulkopuolella.