Go to top

Takaisin ylös

Pikaperintäpalvelun hinnoittelu

Perinnästä toimeksiantajalle aiheutuvat lain (Laki saatavien perinnästä 10§:n ja 10a-f§) mukaiset perintäkulut peritään pääoman ja viivästyskoron yhteydessä velalliselta. Saadessamme suorituksia velalliselta, kuittaamme saadusta suorituksesta avoimien perintäkulujen osuuden sekä mahdollisen provision, minkä jälkeen tilitämme toimeksiantajalle loppusumman. Ainoastaan kuittaamattomat perintäkulut laskutetaan erikseen toimeksiantajalta.

Pikaperintäpalvelun hinnoitteluun kuuluu provisio oikeudellisen perinnän ja jälkiperinnän kautta perityistä saatavista. Provisio on oikeudellisen perinnän osalta 20 % ja jälkiperinnän osalta 20 % onnistuneesti peritystä kokonaismäärästä. Provisioon lisätään arvonlisävero.

Mikäli toimeksianto peruutetaan, Axactorilla on oikeus periä siihen mennessä kertyneet ja kuittaamattomat perintäkulut toimeksiantajalta.

Määritelmiä

Vapaaehtoinen perintä

Perintätoimeksiannon katsotaan olevan vapaaehtoisen perinnän vaiheessa, kun asiasta ei ole vielä laadittu haastehakemusta, eikä asia ole jälkiperinnässä.

Oikeudellinen perintä

Perintätoimeksiannon katsotaan olevan oikeudellisessa perinnässä, kun perinnän kohteena olevaa velkaa koskeva haastehakemus on laadittu.

Jälkiperintä

Perintätoimeksiannon katsotaan olevan jälkiperinnässä, kun perintätoimeksiannon velallinen:

  • on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi
  • on kuollut
  • on yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyssä
  • on yrityssaneerausmenettelyssä
  • on asetettu konkurssiin

Jälkiperinnäksi katsotaan myös sellaisen velan periminen, jonka erääntymisestä on kulunut yli yksi (1) vuosi.

Axactor pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua.