11 marraskuuta 2022

Axactor Suomi

Uusi ennätystulos asiakastyytyväisyyskyselyssä

Hyvä asiakaskokemus luo asiakastyytyväisyyttä. Kartoitamme asiakkaidemme kokemuksia heidän odotustensa ja tarpeidensa täyttymisestä vuosittaisella asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka mittarina käytämme Net Promotor Scorea eli NPS-lukua. Vuoden 2022 kyselytutkimustulokset puhuvat jälleen erinomaisen asiakastyytyväisyyden puolesta kaikissa Axactor-maissa.

Finance 005

Net Promoter Score (NPS)

NPS-kyselytutkimus tiedustelee asiakkailta asteikolla 1–10, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat meitä perintäkumppanina. Suositukseksi tulkitaan vastaukset 9 ja 10, ja vastaukset 1–6 puolestaan tulkitaan kielteisiksi.

Net Promoter Score eli NPS-luku saadaan vähentämällä 9–10-vastausten prosenttiosuudesta 1–6-vastausten prosenttiosuus. Mikäli kaikki asiakkaat antaisivat suosittelemisen todennäköisyydeksi 9 tai 10, tulos olisi 100 – 0 = 100. Mikäli kaikki asiakkaat antaisivat puolestaan huonoimman mahdollisen arvosanan, NPS olisi 0 – 100 = -100. NPS-luku voi siis vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Nollan ylittävää tulosta pidetään positiivisena ja 50:n ylittävää tulosta erinomaisena.

Asiakastyytyväisyysmittaus 2022

Koko konsernin, eli kaikkien Axactor-maiden yhteenlaskettu NPS-luku oli 62 lokakuun mittauksessa. Tämä on selkeä parannus edellisvuoden lukuun 50,3 nähden, joka oli jo itsessään loistava tulos. Suomen Axactor uusi edellisvuoden ennätyksen luvusta 75 lukuun 83,3.

Kokonaisuutena Axactor Finland:in asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat seuraavanlaiset:

  • Yleinen tyytyväisyys Axactorin palveluihin: 8,7 (asteikolla 1–10)
  • Yhteistyön helppous Axactorin kanssa: 8,5 (asteikolla 1–10)
  • Todennäköisyys Axactorin suosittelemiseen: 8,8 (asteikolla 1–10)
  • Todennäköisyys sopimuksen uudistamiseen Axactorin kanssa: 9,2 (asteikolla 1–10).

Viime vuosien tuloksia tulkiten asiakastyytyväisyys on kehittynyt nousujohdanteisesti. Jatkamme proaktiivista yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa, taataksemme parhaan mahdollisen palvelun pankki- ja rahoitusalan yritysten tarpeisiin.

Onko sinulla kysyttävää aiheesta? Ota yhteyttä, niin kerromme tarkemmin!

Heidi Piispanen

Country Manager

heidi.piispanen@axactor.com

Attachments: