Go to top

Takaisin ylös

22 joulukuuta 2020

Axactor Suomi

Ylivelkaantuminen on lisääntynyt kaikilla mittareilla

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on laatinut selvityksen ylivelkaantumiskehityksestä viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Vuosina 2009–2019 ylivelkaantuminen on lisääntynyt kaikilla tilastomittareilla. Yhtenä esimerkkinä näistä voidaan mainita maksuhäiriömerkinnän saaneiden suomalaisten määrä. Vuonna 2009 Suomessa oli 305 000 henkilöä, jotka olivat saaneet maksuhäiriömerkinnän oikeudellisen perinnän seurauksena. Vuoteen 2019 mennessä määrä oli kasvanut jo 387 000 henkilöön.

Kehitys ei kuitenkaan ole tasaista kaikissa väestöryhmissä. Naisilla ylivelkaantuneisuus on suhteellisesti lisääntynyt ja miehillä puolestaan vähentynyt. Alle 25-vuotiailla nuorilla ylivelkaantuneisuus on vähentynyt, mutta toisaalta nuorilla on ulosotossa aiempaa suurempia velkoja. Yli 65-vuotiaiden ikäluokissa ylivelkaantuminen on lisääntynyt, naisilla suhteellisesti enemmän kuin miehillä.

”Katsaus viime vuosien ylivelkaantumiskehitykseen” -selvitys on laadittu tukemaan valtioneuvoston päätöksentekoa. Ylivelkaantumisen vähentäminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteista.