Go to top

Gå til toppen

Beredskapsplan og tiltak i Axactor for å håndtere Covid-19

Som følge av situasjonen som utvikler seg med spredning av Covid-19, følger det her informasjon om hvordan Axactor organiserer sitt arbeid for å sikre vårt samfunnsansvar og daglige drift.

Oppdatering 5.11.20

Som en ansvarsfull bedrift har vi utarbeidet en beredskapsplan som i størst mulig grad skal sikre at vi:

  • ivaretar vårt samfunnsansvar med å forhindre videre smitte
  • at vi opprettholder normal drift på våre tjenester
  • at vi ivaretar våre kunders interesser

Vi har opprettet en intern beslutningsgruppe som kontinuerlig følger med på og evaluerer situasjonen, og vi gjør løpende justeringer for å sikre god drift. Per 5. november går driften som normalt. Vi har i perioden fra Norge stengte ned i mars og til dags dato mestret å opprettholde tilnærmet normal drift og leveranser til våre kunder, gitt forutsetningene. Det er vi stolte av.

Kort oppsummert har vi følgende tiltak:

  • Vi har utarbeidet en beredskapsplan. Det er viktig for oss ivareta vårt samfunnsansvar og våre kunders interesser. Dette innebærer en konkret plan for hvordan vi skal holde oss i drift i tråd med gjeldende råd og retningslinjer fra myndighetene og FHI.
  • Fra og med mandag 2. november innførte vi igjen fast hjemmekontor for alle våre ansatte, med unntak av noen ytterst få personer som har driftskritiske arbeidsoppgaver som må utføres på kontoret. De som jobber hjemmefra har hjemmekontor med sikker tilkobling for å ivareta daglig drift og sensitiv informasjon.
  • Vi gjennomfører alle møter digitalt.
  • Vi tar ikke i mot besøk av eksterne på kontoret.

Det vil sannsynligvis i tiden som kommer bli viktig for norske bedrifter å følge opp og kreve inn sine krav. Dette samfunnsansvaret tar vi på alvor og vi er rigget for å takle oppgaven.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når rutinene endrer seg.

Har du spørsmål? Kontakt meg.

Anita Hystad Nygård

HR Director

+47 402 00 302

anita.nygard@axactor.com