Camilla Lau Winge

Operations Director

Camilla Lau Winge begynte i rollen som Operations Director i Axactor i 2020. Tidligere arbeidserfaring er fra forsikringsbransjen og NAV. Camilla kommer fra If Skadeforsikring, der hun var ansatt i over 12 år. I If hadde Camilla forskjellige roller og jobbet med produktutvikling og som advokatfullmektig før hun de siste 8 årene har hatt forskjellige lederroller for enheter innenfor Skadeoppgjør. Camilla har drevet endrings- og utviklingsprosjekter meg fokus på effektiv drift. Som leder har Camillas viktigste fokus vært på kultur, engasjerte medarbeidere og levere gode kundeopplevelser som skaper lojalitet.

Camilla er opptatt av våre verdier #passion #proactive #trust og at disse skal være en innarbeidet del av kulturen vår og vises i hvordan vi møter kunder og debitorer hver dag.

Camilla er utdannet cand. jur. Ved Universitetet i Oslo