Guro Høgberget

Kredittkonsulent

Hvilken rolle har du i Axactor, og hva innebærer denne rollen?

Hei, jeg heter Guro Høgberget og jobber som kredittkonsulent i avdelingen for fakturaoppfølging hos Axactor. Som kredittkonsulent har jeg ansvar for min egen kundeportefølje som innebærer å følge opp deres utestående fordringer.

Beskriv en vanlig dag på jobben!

En vanlig hverdag for meg består av å registrere innbetalinger, avstemming av reskontro og å behandle henvendelser fra kunden og kundens kunder, samt bistår kreditor med rådgiving knyttet til fakturaoppfølgingen.

Den aller viktigste oppgaven er å holde kundens kundereskontro oppdatert til enhver tid.

Hvorfor bør man jobbe i Axactor?

Axactor er en bedrift som er opptatt av at sine ansatte skal lykkes og trives. Det er et faglig sterkt miljø og vi samarbeider godt innad i avdelingene og på tvers. Det er en sosial og inkluderende arbeidsplass hvor det er lett å trives. Som ansatt hos Axactor blir du en del av et team som legger til rette for at du skal oppnå det du vil og glede deg til å dra på jobb.