Go to top

Gå til toppen

Ngyen Pham Dinh

Saksbehandler inkasso

Hvis du tror jeg kun fokuserer på å få inn penger på vegne av kreditorer – så tar du feil. Jobben min er mye mer givende enn hva folk flest tror.

Hvilken rolle har du i Axactor, og hva innebærer denne rollen?

Hei, Mitt navn er Nguyen Pham Dinh og jeg jobber som saksbehandler på inkasso hos Axactor. Dersom du tenker at jeg kun har fokus på å inndrive penger på vegne av kreditor - så tar du feil. Mine arbeidsoppgaver er mye mer variert og givende enn hva de fleste tenker når de hører ordet inkasso.

Som saksbehandler er hovedfokuset mitt å se etter mulighetene som finnes for å få løst saken, dette gjelder også når en sak ser umulig ut. Og for at jeg som saksbehandler skal ha muligheten til dette, er jeg helt avhengig av å føre en dialog med den dette måtte gjelde.

Beskriv en vanlig dag på jobben!

En typisk hverdag for meg innebærer blant annet å oppnå kontakt med skyldner slik at vi kan se på hvilke alternativer skyldner har for å løse sin sak. Som saksbehandler spiller du en sentral rolle i hvordan saken best mulig kan løses, dette betyr at jeg daglig tar kredittvurderinger av skyldner og igangsetter de mest optimale tiltakene gitt situasjonen.

I tillegg til dette har vi også jevnlige møter hvor vi går gjennom ulike saker og diskuterer hva som eventuelt kunne blitt gjort annerledes.

Hvorfor bør man jobbe i Axactor?

Hvorfor Axactor tenker du kanskje? Hos Axactor får du være med å ta del i et felles samfunnsansvar og utvikle ditt potensiale. Det er høy takhøyde mellom ledelsen og du blir alltid møtt med respekt. Du omgås med positive kollegaer som bidrar til en morsom hverdag.