Petter Fjellheim

Account Manager

Mitt hovedfokus er å prospektere nye kunder, se etter muligheter som finnes for de bedriftene jeg snakker med og å finne gode løsninger ved å ta i bruk våre produkter.

Hvilken rolle har du i Axactor, og hva innebærer denne rollen?

Mitt navn er Petter Fjellheim og jeg jobber som Account Manager hos Axactor. Som Account Manager er hovedfokuset mitt å se etter muligheter som finnes for bedriftene jeg snakker med, og å finne riktige tjenester for deres behov. For å lykkes må jeg forstå deres utfordringer og hjelpe de med løsningene som sikrer god likviditet. Dette må gjøres på en slik måte at vi samtidig sikrer et godt omdømme for bedriften. For at jeg skal ha muligheten til dette er jeg helt avhengig av å bli godt kjent med bedriften, deres ambisjoner og ikke minst deres ledere.

Beskriv en vanlig dag på jobben!

Arbeidsdagen min er veldig variert. Jeg tar kontakt med bedriftsledere gjennom telefon, deltar på ulike arrangementer og bygger nettverk. Jeg syntes det er fantastisk å bli kjent med så mange spennende mennesker. Jeg er mye på reise og besøker ukentlig bedrifter over hele landet.

Hvorfor bør man jobbe i Axactor?

For meg handler det mye om rettferdighet. Jeg ønsker å bidra til at du skal få betalt når du har gjort en jobb. Axactor har et fantastisk produkt og vi er offensive og løsningsorienterte i alle ledd, ikke bare i salgsavdelingen, men også i toppledelsen og IT. Du får tillit og rom for å vise hvem du er og hva du er god for, noe jeg synes er veldig inspirerende. Vi på salg har en fantastisk team-følelse, og vi hjelper og heier på hverandre hver eneste dag.