Därför ska du använda inkasso

Visste du att de som använder sig av inkasso har färre sena betalningar och bättre kundrelationer? Här får du svaren på några av de vanligaste frågorna.

Varför ska man skicka inkassokrav?

Nästan hälften av alla fakturor som skickas från små- och medelstora företag betalas för sent. Och var femte faktura betalas över en vecka sent. Försenade betalningar innebär både kreditförluster och ökar administrativa kostnader som försämrar likviditeten.

Vad innebär ett inkassokrav?

Processerna ser lite olika ut hos olika kredithanteringsföretag, men innebär generellt sett följande:

  1. Ärendet registreras och din kund får ett kravbrev skickat till sig. Den lagstadgade inkassokostnaden läggs till totalsumman.
  2. Om din kund ändå inte betalar kontrolleras kundens ekonomiska situation.
  3. Utifrån den värdering som gjorts av kundens ekonomiska situation tar kredithanteringsföretaget beslut om nästa åtgärd, till exempel om en lösning med kunden ska arbetas fram eller om ärendet ska skickas vidare till Kronofogden.

Kan jag själv skicka inkassokravet?

Ja, du kan skicka dina inkassokrav själv, bara du följer reglerna i inkassolagen. Dock är det bara ett av tio företag som gör det själv. Vill du bli kontaktad?

Fördelarna med att ta hjälp av ett kredithanteringsföretag är flera:

  • du slipper lägga tid och kraft på att driva in skulden.
  • du får hjälp av människor som jobbar med att få kunder att betala
  • du behöver inte själv ta diskussionen med din kund

Vad innebär ett inkassokrav för relationen med kunden?

Många företagare oroar sig för vad ett inkassokrav ska göra med kundrelationen. I flesta fall innebär hjälp av ett kredithanteringsföretag att relationen till kunden snarare förbättras än försämras. Dessutom ökar chanserna att du får betalt innan kravet går vidare till Kronofogden och kunden lär sig att dina fakturor ska prioriteras.

Vill du veta vad vi kan göra för dig och ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer.

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com