Framtidens inkasso är redan här

För att säkra ett starkt kassaflöde i osäkra tider behövs inkassolösningar som tar hänsyn till företagens behov och rådande situation. Efter djupintervjuer och studier med nya och befintliga kunder har Axactor byggt upp digitala plattformar och processer som tar hänsyn till mjuka värden samt nya inkassoprodukter för att möta kundernas krav.

– Det är tydligt att företag idag har behov av en inkassoleverantör som fungerar mer som en partner än en underleverantör. Det spelar egentligen ingen roll om du är en nischbank som har ambitionen att öka retention i din kundstock, en långivare som vill ha snabba processer och mycket data eller en enskild företagare som enkelt vill ha betalt för din faktura, de har alla samma svar, berättar Axactor Sveriges Head of Sales and Marketing, Johan Sandhaag.

– Vi har lagt ner stor kraft på att bli en bättre partner och att skapa digitala verktyg som skall förenkla för företag att få betalt. Det handlar om nya portaler för företagens kunder och nya vägar att förenkla information, men också smarta lösningar för betalning som vår Axactor Quick Pay. Dessutom jobbar vi med att minska stigmatiseringen av skuldsättning mot kundernas kunder för att få ett bättre resultat. Vi har helt enkelt försökt att lyssna till våra kunder, fortsätter Johan.

Axactor DI 2 min
Den senaste tidens oroligheter med bland annat covid-19-krisen kommer öka behovet från företag att få betalt tidigare i processen. Företag kommer behöva se över hela sin kreditkedja och var i den man får betalt, tror Johan Sandhaag, Head of Sales and Marketing för Axactor Sverige.

Johan avslutar:

– Den senaste tidens oroligheter med bland annat covid-19-krisen kommer öka behovet från företag att få betalt tidigare i processen. Antalet portföljer (NPL) kommer att öka och priserna kommer fortsätta sjunka. Företag kommer behöva se över hela sin kreditkedja och var i den man får betalt. Därför jobbar vi hårt med att vara att innovativa och differentiera vår tredjepartslösning för inkasso (3PC) men vi lanserar nu också en ny anpassad tjänst för bank och finanskunder inom Pre-Collection. Den är skapad efter de insikter vi fått om våra kunders krav och behov. Vi vill att hårt arbetande företag skall få betalt och vi kan vara deras förlängda arm.

”Vi vill att hårt arbetande företag skall få betalt och vi kan vara deras förlängda arm.”

Johan Sandhaag, Head of Sales and Marketing Axactor Sweden

Behöver ditt företag hjälp? Hör av dig till oss så löser vi det!

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com