18 augusti 2022

Axactor Sverige

Axactor ASA: Finansiella resultat för andra kvartalet och första halvåret 2022

(Oslo, 18 aug 2022) Axactor ASA (Axactor, OSE: ACR) publicerar finansiellt resultat för andra kvartalet och första halvåret 2022.

Nyckeltal för Q2 2022 för den fortsatta verksamheten (Q2 2021 inom parantes )*
- Bruttointäkter på EUR 87m (EUR 83m)
- Totalintäkt på EUR 60m (EUR 54m)
- EBITDA på 30m (EUR 25m)
- Cash EBITDA på EUR 58m (EUR 55m)
- Avkastning på eget kapital 13% (8%)
- NPL-investeringar på EUR 47m (EUR 12m)

Nyckeltal för H1 2022 för den fortsatta verksamheten (H1 2021 inom parentes)*
- Bruttointäkter på EUR 166m (EUR 159m)
- Totalintäkt på EUR 118m (EUR 105m)
- EBITDA på EUR 58m (EUR 45m)
- Cash EBITDA på EUR 107m (EUR 99m)
- Avkastning på eget kapital 10% (4%)
- NPL-investeringar på EUR 126m (EUR 28m)

Läs mer om de finansiella resultaten på Axactor Groups sida här.