24 februari 2022

Axactor Sverige

Axactor har nöjda kunder!

Hösten 2021 genomförde Axactor en kundnöjdhetsundersökning i våra sex länder med ett mycket bra resultat. Ett bevis på att det dagliga arbete som utförs åt våra kunder håller en hög kvalité och skapar värde.

Goda resultat

Det gemensamma resultatet våra länder emellan visar att Axactor presterar bra på samtliga marknader. I undersökningen med en resultatskala på 1-10 uppnår Sverige ett genomsnitt på 8,6. Vad som är extra rolig läsning är att vi utmärker oss på punkterna "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Axactor för någon som letar efter dessa tjänster?" samt "Hur sannolikt är det att du kommer att använda Axactors tjänster igen i framtiden?". Två frågor som stärker att det finns en tydlig framgångsfaktor och tillit i vårt samarbete med kund.

En av de stora fördelarna med undersökningen är möjligheten att få unik feedback direkt från kund som vi sedan tar med oss och kan implementera i organisationen. Detta gör att vi kan säkerställa att den framtida kundupplevelsen blir ännu bättre.

Våra kunder sparar både tid och pengar

Axactor bistår dagligen företag med stöd av fakturauppföljning och inkasso för att de istället ska kunna lägga sin tid på sina värdeskapande arbetsuppgifter. Genom att låta oss som professionell partner ta hand om annars tidskrävande arbetsuppgifter frigör vi tid åt er som kund, sparar resurser och värnar om era befintliga kundrelationer.

I kundundersökningen fick Axactor Sverige ett NPS-score på 53.8, vilket enligt skalan anses vara ett utmärkt resultat. Jämför man länderna hade Axactor totalt 50,3 i score och jämfört med samma undersökning som gjordes under 2019 har samtliga länder visat på en tydlig förbättring.

Samarbetet med Forsta

Undersökningen gjordes av Forsta och mottogs väl av våra kunder med en svarsfrekvens på 62.8% vilket räknas som ett gott deltagande. Ett urval av våra kunder deltog genom ett digitalt frågeformulär där vår prestation och leverans bedöms på flera olika områden, både operativt så väl som det mänskliga faktorerna ex samarbete och servicenivåer.

Samarbetet med Forsta genomförs primärt för att vi ska få möjlighet att förbättra upplevelsen ytterligare för våra kunder. Forsta hjälper till med att samla in data från våra kunder och presenterar sedan insikterna på ett begripligt sätt för våra medarbetare. Undersökningen ger oss inte bara ett kvitto på att vi gör ett gott arbete utan ger oss också underlag på hur vi ska kunna bli ännu bättre tillsammans med den viktigaste resursen vi har, kunden.


Untitled design 7

Vad är NPS?

NPS står för Net Promoter Score och är en erkänd metod för att mäta lojalitet och nöjdhet bland kund. Svarsskalan som sträcker sig från 0-10 är indelad i 0-6 som signalerar att man är missnöjd med varumärket, 7-8 är passivt och där ett svar mellan 9-10 innebär att man är varumärkesambassadörer.

Den övergripande resultatskalan sträcker sig från -100 till +100 där alla resultat över noll anses vara bra med lojala kunder. Resultat över +50 anses vara utmärkt och +70 vara världsklass.

Axactor är ett företag som hjälper människor och företag med inkasso. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Göteborg. Axactor är övertygade om att inkassobranschen har en viktig roll i dagens samhälle. Vi hjälper människor i en tuff situation till ett bättre liv, men viktigast av allt, vi hjälper företag att få betalt för sina produkter och tjänster.

För mer information kontakta:

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com