07 juni 2022

Axactor Sverige

Vår VD, Lisa Sohtell ny ledamot i Svensk Inkasso

Vi är glada att kunna meddela att vår VD, Lisa Sohtell blir del av styrelsen för Svensk Inkasso efter årsmötet som genomfördes den 26 april.

Svensk Inkasso är branschorganisationen för de svenska inkassoföretagen. Även kreditkortsföretag, banker, finansbolag, kommuner, landsting, försäkringsbolag och andra företag som bedriver inkasso för egen räkning eller i övrigt har intresse av inkassomarknaden medverkar i föreningen som associerade medlemmar.Svensk Inkasso är en ideell förening med styrelserepresentanter från medlemsföretagen. Föreningens ordförande är oberoende och verksam som advokat och affärsjurist. Föreningen tillvaratar medlemsföretagens, branschens och borgenärernas intressen i inkasso- och kredithanteringsfrågor i vid mening.

"På mötet valdes också en ny styrelse. Advokat Fredrik Engström omvaldes som föreningens ordförande. Som nya ledamöter i styrelsen kunde föreningen välkomna Markus Nordström från Lowell och Lisa Sohtell från Axactor. Årsmötet fattade också beslut om att utöka det maximala antalet ledamöter till tolv för att ge utrymme för fler medlemsföretag."

Vår VD Lisa blir en av 11 styrelsemedlemmar och för att citera vad hon känner gällande uppdraget:
"Det känns roligt och ärofyllt att vara del av styrelsen i en så viktig aktör för branschen. Jag ser framemot att vara del av det fortsatta arbetet för etisk och seriös indrivning där vi hjälper borgenärer att få betalt, motverkar överskuldsättning samt upprätthåller betalningsmoralen."

För mer information kontakta:


Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com