Go to top

Tillbaka till toppen

Winnie Cong

Collection Advisor

Som Collection Advisor på Front Office är jag den primära kontakten mot våra gäldenärer. Kunskapen jag får med mig från jobbet är inte bara kunskap som är användbar när jag utför mina arbetsuppgifter, utan det är viktiga samhällsfrågor som berörs, som jag har med mig i övriga livet.


Vilken roll har du på Axactor och vad innebär tjänsten?

Jag heter Winnie Cong och är Collection Advisor på Front Office Inbound. Min tjänst innefattar arbetsuppgifter som till största del består av att svara på inkommande samtal och mail. Man kan säga att jag är den primära kontakten mot våra gäldenärer. Givetvis finns det andra Collection Advisors som också tar samtal och mail vid behov, men tanken med Front Office Inbound är just att vara den första och primära kontakten mellan Axactor och gäldenärerna vid frågor, önskemål om amorteringsplan och liknande.

Beskriv en vanlig dag på jobbet!

En vanlig dag på jobbet för mig startar (givetvis) med en kopp kaffe. Därefter kopplar jag upp mig på telefon och gör mig själv tillgänglig för inkommande samtal. Under tiden som jag inte sitter i samtal så besvarar jag mail från våra gäldenärer. Ofta har vi också uppstartsmöten med teamet för att gå igenom planen för dagen, för veckan och upplägget i övrigt. Även om mina primära uppgifter är samtal och mail så blir det aldrig enformigt. Samtalen genomsyras av mängder av olika frågor och önskemål från gäldenärerna. Det gör att det aldrig blir monotont eller långtråkigt då det nästintill alltid dyker upp något nytt och spännande att ta sig an!

Varför ska man välja att jobba på Axactor?

Axactor är det självklara valet! Företaget växer så det knakar och att få vara en del av resan är oerhört spännande. Inte minst mot bakgrund av att man som anställd, oavsett vilken tjänst man har, är integrerad i denna resa. Vidare så lär man sig så otroligt mycket. Kunskapen man tar till sig är inte kunskap som endast är användbar vid utövandet av ens arbetsuppgifter utan det är viktiga samhällsfrågor som berörs. Sist men inte minst, kollegorna! Särskilt nu under den rådande Corona-pandemin, där de flesta arbetar hemifrån, så inser man verkligen vilka fantastiska kollegor man har och hur mycket man saknar dem. One Axactor.