Go to top

Tillbaka till toppen

04 juni 2020

Axactor Sverige

Svensk bank väljer Axactor

Axactor Sverige har i ett nytt långsiktigt avtal valts som leverantör av inkassotjänster från en av Sveriges ledande nischbanker. I en marknad under förändring så är detta ytterligare ett styrkebesked för Axactors helhetslösningar för framtidens finansiella fordringar.

Lisa Sohtell, VD för Axactor Sverige, berättar om den nya affären:

– Vi har under den senaste tiden sett ett skifte från fordringsköp som varit normen för denna typ av kund till att branschen behöver finna nya, attraktiva och innovativa lösningar inom tredjepartsinkasso. Den här affären stärker den trenden. Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att hjälpa deras kunder och med ett tätt och utvecklande partnerskap så kommer denna resan bli otroligt spännande.

Lisa Sohtell avslutar:

– Att vi dessutom valts som leverantör i hård konkurrens med övriga inkassobolag gör naturligtvis affären extra motiverande. Axactor har en tydlig strategi att uppnå långsiktiga relationer, och det är så vi skapar goda resultat för båda parter.

Axactor kommer erbjuda kunden inkassotjänster för finansiella fordringar, legala tjänster samt utlandsinkasso. Johan Sandhaag, Head of Sales, utvecklar:

– Mot bakgrund av den turbulens som nu råder i och med Covid 19-utbrottet så känns det såklart väldigt inspirerande att få till ett sådant här samarbete och det understryker hur viktigt det är att ha effektiva processer för sin inkassohantering, särskilt i dessa tider.

– Vi har ju under en längre tid haft en dialog med företag inom bank och finans för att kunna anpassa vårt erbjudande ytterligare till deras krav, det här är ett fint kvitto på att det arbetet har varit framgångsrikt.

För mer information kontakta:

Lisa Sohtell

Country Manager

lisa.sohtell@axactor.com