Fordringsköp

Har du behov att frigöra kapital kan det vara en bra idé att sälja dina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj.

Finance 001

Önskar du att frigöra kapital?

Om du har behov att frigöra kapital och resurser kan det vara en bra idé att sälja dina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj. Vi köper nuvarande fordringar (forward flow) och större engångsköp (one off) – du väljer vad som passar dig bäst. Genom att sälja ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder kapital bundna i icke presterande.

Technology 003

Varför Axactor?

Axactor har en unik position när det gäller finansiering av fordringsköp och system för hantering av stora mängder förfallna skulder. Ett samarbete med Axactor kommer att upplevas som enkelt och förutsägbart. När portföljen har skickats till Axactor betalas pengarna ut på den avtalande bankdagen. Du erhåller då kapital som du kan använda för att investera i ytterligare tillväxt och värdeskapande kärnuppgifter.

Fördelar för dig som kund

Frigör kapital

Genom att sälja frigör du kapital som kan användas för att skapa värde. Pengarna överförs den överenskomna bankdagen. Axactor tar över ansvaret för rapportering och tillhandahållandet av portföljen.

Kontroll över förlustavsättningar

Du får kontroll över förlustavsättningar i portföljen som förenklar budgetprocessen under avtalsperioden.

Frigör resurser

Du slipper att följa upp obetalda krediter och fordringar från inkassobolag. Du kan fokusera på vad du vill, vi tar över all hantering.

"Vi sökte en partner som förstår våra behov och våra utmaningar. Speciellt eftersom vi är ett företag med stor tillväxt. Vi på Lendify är starkt värderingsstyrda i vårt erbjudande till våra kunder men har samtidigt en plattform som är baserad på data och som är effektivt digitaliserad"

Vincent Kolb, Chief Credit Officer på Lendify

Vill du komma i kontakt med oss för att höra mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag? Vi är redo när du är.

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com