Käyttöehdot

Tämä internet-sivu sisältöineen, alasivujen valintoineen ja järjestyksineen ja kaikkine sivukokonaisuuksineen, on aina yksinomaan Axactorin omaisuutta. Käyttämällä tätä internet-sivua hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Tämän internet-sivun sisältöjä ja palveluja, samoin kuin käyttöehtojamme, päivitetään jatkuvasti, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tällä internet-sivulla oleva tieto toimitetaan “sellaisenaan” ilman mitään takuita tai ehtoja, ilmaistuja tai oletettuja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, oletetut takuut kaupallistamisesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, tai sovellettavien lakien tai kolmansien osapuolten loukkaamattomuudesta. Sovellettavan lain puitteissa kaikki tällaiset oletetut ehdot ja takuut suljetaan täten pois.

Axactor saattaa tuottaa linkkejä muuhun sisältöön, esimerkiksi internet-sivuille, internet-sovelluksiin ja ladattaviin sovelluksiin. Ellei toisin ole ilmoitettu, tämä sisältö ei ole Axactorin hallinnassa. Axactor ei ota eikä hyväksy mitään velvollisuutta tai vastuuta tällaisesta kolmannen osapuolen sisällöstä. Antamamme linkki on tarkoitettu vain viitteeksi eikä tarkoita, että vahvistaisimme linkitetyn, kolmannen osapuolen sisällön tai hallitsisimme sitä.

Kirjautumalla Oma Axactoriin ja käyttämällä sitä on sinun vastuullasi varmistaa, ettei kukaan muu pääse henkilökohtaiselle tilillesi mukaan lukien mutta ei rajoittuen käyttäjätunnuksesi, salasanasi tai muut turvallisuustoimenpiteet, joita käytät portaaliin pääsemiseksi. Sinun on korvattava täysimääräisesti kaikki vahingot ja kulut, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta kirjautumisesta yllä mainittujen vaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena.

Axactor ei ole vastuussa päätöksistä, joita teet tällä internet-sivulla olevaan tietoon perustuen tai luottamuksestasi siellä olevaan tietoon.

Axactor ja kaikki sen tytäryhtiöt ilmaisevat vastuuvapautensa kaikista suorista, epäsuorista, seuraamuksellisista, erityisistä, merkittävistä tai muista mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tälle sivulle kirjautumisesta, sivun käytöstä tai mistä tahansa siellä olevasta tiedosta linkitetyt internet-sivut mukaan lukien.

Axactor on tällä internet-sivulla julkaistun aineiston tekijä. Axactor ja sen tytäryhtiöt varaavat kaikki omistus-, tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet tälle internet-sivustolle, sen sisältöihin ja sivustolla mainittuihin tuotteiisiin ja palveluihin, lukuun ottamatta niitä, joiden oikeuksien on ilmoitettu olevan kolmannella osapuolella.

Saat katsoa, ladata ja tulostaa aineistoja tältä internet-sivulta ainoastaan henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten. Tämän sivun aineistojen muu kopiointi, jakaminen, muokkaaminen tai hyödyntäminen ilman Axactorin ensisijaisesti kirjallista hyväksyntää on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa korvausvaatimuksiin.

Mikäli jokin näiden ehtojen säännöksistä olisi jostakin syystä laiton, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, sellaisen voimassaolo lakkaa, mutta muut säännökset ovat edelleen päteviä ja täysin toimeenpantavia.

Näitä ehtoja hallitaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti ottamatta huomioon lainvalintaperiaatteita. Kaikki riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, Suomessa.